محصولات صادراتی

آجیل و خشکبار

سبزیجات تازه

سیمان

محصولات وارداتی

بذر صیفی جات

قلمه گل رز

ذرت علوفه ای

پیاز گل لاله

نشاء گل آنتوریوم

پیاز گل لیلیوم

پیاز گل گلایول

پیاز گل سنبل

بستر کشت

کود شیمیایی