ذرت علوفه ای بولسون

میزان 600 FAO
بازده و تراکم علوفه ای بالا
کیفیت بالا و ارزش تغذیه ای بالا
بیشترین عملکرد در واحد سطح
محتوای پروتئین بالا و انرژی متابولیکی بالا
هضم راحت که باعث افزایش تولید شیر و گوشت می شود.
قدرت سازگاری زیاد با شرایط جغرافیایی متنوع
گیاه بلند که می تواند در شرایط ایده آل 3.5-4 متر باشد.
قدرت تحمل بالا در برابر بیماری ها
هکتولیترر بالا
ساقه وسیستم ریشه ی قوی
قرارگیری و محل مناسب بلال
ذرت دندان اسبی با رنگ زرد درخشان
بلاب بزرگ با ظاهری مناسب و لبه های گرد
محتوای سلولز پایین در ساقه ها
برگ های پهن نیمه راست
بوته‌ها دارای برگ زیاد و تولیدات دانه در آن بسیار زیاد است.
فاصله کاشت بوته ها برای ذرت علوفه ای16 تا 17 سانتی متر مناسب است.

Corn_photo-cred-Adobestock_E-1200x800
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
corn-seed-agricultural-crop-harvest-harvested-seed-falling-over-a-pile-good-agricultural-practice_4uksqyajl__F0000
monsanto-e1420640892122-1940x1089-1400x786