محلول پاشی و هرس زمستانه از راه های کاهش تناوب باردهی مرکبات است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.