آبگرفتگی 4000 هکتار مزارع و 120 دامداری در گلوگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.