خرید توافقی زعفران به منظور برندسازی برای برند ملی زعفران ایران باشد

خرید توافقی زعفران به منظور برندسازی برای برند ملی زعفران ایران باشد

اخبار کشاورزی که در 13 آبان 1398

محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران ایران گفت: تمام فعالیت ها و برنامه ریزی های خرید توافقی باید در راستای منافع کشاورزان و حفظ جایگاه زعفران ایران در بازارسازی و توسعه بازار جهانی زعفران به منظور برندسازی برای برند ملی زعفران ایران باشد.

– “-  محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران ایران در آستانه فصل برداشت طلای سرخ  از مزارع استان های خراسان رضوی و جنوبی دربیرجند  با بیان اینکه ما معتقدیم درآمد حاصل از زعفران باید در خدمت ایجاد اشتغال و توسعه مناطق زعفرانکاری باشد اظهار داشت: خرید توافقی نباید در خدمت سوداگران، دلال بازان و رانت جویان باشد.

وی با اشاره به ورود سازمان تعاون روستایی به حوزه خرید حمایتی زعفران بیان کرد: این اقدام اگر با نیت کمک به کشاورزان، ثبات بازار و همچنین خرید محصول مازاد برتوان خرید بخش خصوصی و صادرکنندگان صورت گیرد می تواند اقدام خوبی باشد و در این صورت ما نیز در شورای ملی زعفران از این طرح دفاع می کنیم و با وضع موجود نیاز به یک هم افزایی بین صادرکنندگان وسازمان تعاون روستایی برای وضع موجود بازار زعفران یک ضرورت است.

صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی تاکید کرد: اما اگر قرار باشد به شکل قبل باشد یعنی محصول خریداری شود و برای یک عده خاص رانت ایجاد شود و به این ترتیب صادرکنندگان را دچار مشکل سازد و همچنین علاوه بر آن  بازارهای جهانی  را با مشکل روبروکند قطعاً منفعتی برای کشاورزان نخواهد داشت.

خرید توافقی زعفران با نظر و مشورت و همراهی بخش خصوصی صورت گیرداحتشام  با بیان اینکه اگر این اقدام در راستای فراهم سازی زمینه همکاری با صادرکنندگان باشد و با نظر و مشورت و همراهی بخش خصوصی صورت گیرد و همه در این زنجیره دیده شوند قطعاً بخش خصوصی هم همراهشان خواهد بود تصریح کرد: با ایجاد رانت و تامین منافع افراد خاص قطعاً این کار را به صلاح نمی دانیم.

کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل ادامه داد: دوسال قبل سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران کرد اما سئوال اینجاست که چه اتفاقی افتاد؟ این سازمان زعفران کشاورز را با قیمت پایین خریداری کرد با این استدلال که قصد دارد از افت قیمت جلوگیری کند، پس از آن قیمت ارز بالا رفت و زعفران هم گران شد.

رییس شورای ملی زعفران  ایران اظهارکرد: بنابراین سئوال اینجاست که چه کسای در این زمینه نفع بردند؟ کشاورزان؟! دلالان و یا افرادی که در این زمینه رانت ایجاد کردند.

احتشام با اشاره به اینکه زحمت کار را کشاورزان کشیدند و منفعت اش را به اسم حمایت از کشاورزان عده ای دلال و واسطه بردند! تصریح کرد: همچنین در بازارهای جهانی قیمت زعفران را پایین آوردند و سبب شد قیمت پایه زعفران نیز افت کند چرا که بسیاری از کسانی که وارد چرخه زعفران شدند، حرفه و کارشان این نبود .

سود زعفران نصیب دلالان می شود نه کشاورزانصادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با یک بررسی کوچک می توان دریافت که ارز  حاصل از صادرات زعفران که توسط این افراد صورت گرفته نیز به چرخه اقتصادی  کشور برنگشته است.

احتشام درباره قیمت زعفران در دو سال  گذشته گفت: سازمان تعاون روستایی زعفران را دو سال قبل با قیمت 4 الی 6 میلیون تومان از کشاورز خریداری کرد و در بازار بورس تا 15 میلیون تومان هم خرید و فروش شد.

مابه التفاوت این قیمت نیز به دست یک سری دلال رسید که سود هنگفتی نصیب شان شد اما به دست کشاورز زعفرانکار چیزی نرسید.

رانت بازی و بورس بازی ازخرید توافقی زعفران کنار برودکارشناس ارشد بازاریابی بین الملل اظهارکرد: متاسفانه آن سال، به صادرکنندگان واقعی زعفرانی برای صادرات داده نشد به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان را در تهیه زعفران موردنیازشان دچار مشکل کردند.

احتشام تاکیدکرد: اگر سازمان تعاون روستایی این اقدام را با هدف منفعت کشاورز، ثبات قیمت و بازار و همچنین جلوگیری از افت قیمت انجام دهد و مازاد تولید سال گذشته را خریداری کند ما نیز این اقدام را تایید می کنیم.

البته مشروط بر این که مثل گذشته دچار رانت بازی و بورس بازی نشوند.

صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی بیان کرد: در واقع خرید زعفران توسط این سازمان به شرطی که با یک مدیریت صحیح انجام شود و از خود کشاورزان خریداری کنند نه از واسطه ها و دلالان، قابل قبول است.

وی ادامه داد: همچنین انتظار داریم موقع فروش نیز سازمان تعاون روستایی زعفران را به اهل کار، واحدهای فرآوری و یا صادرکنندگان واقعی بدهد نه اینکه به کسانی بفروشند که دنبال سوداگری هستند.

چرا که با این کار سبب می شوند بازار دچار بی ثباتی شود و صادرکنندگان نیز در تامین محصولات خود دچار سردرگمی شوند.

رییس شورای ملی زعفران ایران افزود: در واقع ما معتقدیم در بورس باید ضوابطی گذاشته شود که زعفران فقط به صادرکنندگان واقعی و یا واحدهای فرآوری جهت تولید فرآورده های شان داده شود.

کشاورزان بایدسهم منصفانه ای از دسترنج خود دریافت کننداحتشام با تاکید بر اینکه باید بدانیم که دوران آن سرآمده که زعفران کاران زحمت کش طلای سرخ بکارند اما مناطق زعفران کاری از مناطق محروم و توسعه نیافته قلمداد گردند خاطرنشان کرد: در حقیقت کشاورزان ما بایدسهم منصفانه ای از دسترنج خود دریافت کنند.

صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی یادآور شد: بنابراین هر طرح خریدی باید در راستای کمک واقعی به کشاورزان باشد و در ابتدا منافع کشاورزان تامین گردد و سپس منافع مصرف کننده، چرا که تولید برای مصرف است.

رییس شورای ملی زعفران ایران سازماندهی و ساماندهی و مدیریت بر فرایند صادرات زعفران و صدور کارت اهلیت برای جلوگیری از فعالیت کارت های بازرگانی اجاره ای و صادرات با کارت دیگران را یکی از الویت های مهم مدیریت بر فرایند صادرات زعفران برای جلوگیری از فعالیت رقابت های منفی و رعایت قوانین و خط مشی های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برشمرد.

ارسال طرح مدیریت بر فرایند صادرات زعفران  به وزارتخانه صمت ، جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت ایرانکارشناس ارشد بازاریابی بین الملل تاکید کرد: باید از فعالیت واسطه هایی که کار صادرکنندگان اصیل و متعهد را وتو می کنند جلوگیری کرد تا زعفران باقیمت های پایه صادر گردد و صادرکننده متعهد نیز بتواند ارز آنرا به چرخه اقتصادی بر گرداند .

احتشام با بیان اینکه مدیریت فرایند صادرات زعفران اقدام اول و مکمل طرح خرید حمایتی خواهد بود بیان کرد: شورای ملی زعفران ایران طرح مدیریت بر فرایند صادرات زعفران را تدوین و تقدیم وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی وسازمان توسعه تجارت ایران کرده و منتظر تفویض اختیارهای قانونی برای این طرح به عنوان یک الگوی صادرات تخصصی و مدیریت شده است.

رییس شورای ملی زعفران ایران بیان کرد: موفقیت در خرید توافقی، منوط بر مدیریت بر بازار زعفران وهمچنین سازماندهی وساماندهی فرایند صادرات زعفران خواهد بود.

منبع: تسنیم
کلید واژه ها: زعفران – سازمان تعاون روستایی – کشاورزان – صادرکنندگان – کشاورز – خرید توافقی – خرید – تعاون روستایی – ایران – بخش خصوصی – بازار – سازمان – روستایی – خصوصی – شورای – حمایت از کشاورزان – برندسازی – سازی – صورت – رانت – برند – تعاون – خریداری – قیمت – دلال – رییس – بازار جهانی – خراسان رضوی – برنامه ریزی – توسعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *