علفهای هرز و نحوه مبارزه با آنها

علفهای هرز و نحوه مبارزه با آنها

اخبار کشاورزی که در 13 دی 1398

کشاورزی و زراعت علفهای هرز و نحوه مبارزه با آنها مقدمه : درطبیعت گیاهان بسیـاری رشد می کننـــد وزیستگاه های گونـاگونی دارند .

آن دستـه از گیاهان که به صورت های مختلف با فعالیت های بشر ومنافع اوتداخل دارند علف هرز به حساب می آیند.

– امروز, 00:50 کشاورزی و زراعت علفهای هرز و نحوه مبارزه با آنها مقدمه : درطبیعت گیاهان بسیـاری رشد می کننـــد وزیستگاه های گونـاگونی دارند .

آن دستـه از گیاهان که به صورت های مختلف با فعالیت های بشر ومنافع اوتداخل دارند علف هرز به حساب می آیند.

علف هرز گیـاهی است خـودرو که به طـورنا خواستـه در مـزارع وبـاغ هـا می روید ، لذا برای زراعت اصلی میهمان ناخوانده است .

اصولاً علف هرز گیاهی است که زیانش بیش از نفعش می باشد زیرا کمیّت وکیفیّت ودر نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی را پاییـن می آورد وضـمن ایـجاد اختـلال درعملیات زراعی هزینـه ی تـولید را بـالا می برد .

اصطلاح علف هرز درمقابل آن دسته از گیاهانی به کارمی رود که کشاورز آن را کشت می کند .

بین علف های هرز گیاهان بسیاری هستند که مصرف خوراکی یادارویی دارند ، ولی چون ناخواسته روییده اند ، دست پرورده ی انسان نیستند ورقیبی برای محصولات کشت شده به حساب می آیند ضرر آن ها برای محصول به مراتب بیش از نفعشان است .

کلمات کلیدی: علف هرز خسارت علف های هرز نحوه مبارزه علفهای هرز پیشگیری از ورود علف های هرز به مزرعه فهـرسـت 1ـ مقدمه 2ـ اهمیت خسارت علف های هرز 3ـ نحوهء خسارت علف های هرز 4ـ روش های پیشگیری از ورود علف های به مزرعه 5ـ روش های کنترل علف های هرز 6 ـ روش های مبارزهء شیمیایی 7 ـ انواع علف کش ها 8 ـ آشنایی بابرخی ازعلف های هرز مزارع وباغات 9 ـ سلمک یاسلمه تره 10 ـ ماشک گل خوشه ای 11 ـ بی تراخ ( شیر پنیر ، علف شیر ) 12ـ هفت بند 13 ـ یولاف وحشی (جودوسر) 14 ـ سوروف 15 ـ اویار سلام 16ـ تاج ریزی سیاه 17-خاکشیر (خاکشی ) 18ـ پنیرک 19ـقیاق 20ـ مَرغ 21ـ تاج خروس 22 ـ توق 23 ـ گاو پنبه 24ـ گل گندم 25ـ پیچک صحرایی 26 ـ شیرین بیان
کلید واژه ها: علف هرز – گیاهان – مبارزه – زراعت – کشاورزی – فعالیت – ارزش اقتصادی – مختلف – زراعی – صورت – حساب – اقتصادی – میهمان – گیاهی – محصول – ارزش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *