ضرورت اصلاح الگوی کشت در راستای مقابله با فرونشست زمین در اصفهان

ضرورت اصلاح الگوی کشت در راستای مقابله با فرونشست زمین در اصفهان

اخبار کشاورزی که در 23 دی 1398

عباسعلی جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پدیده فرونشست زمین به عوامل متعدد پدیده های زمین شناسی، حرکات آرام پوسته و خروج گدازه ها، فعالیت های انسانی و تخلیه آبخوان ها وابسته است، اظهار داشت: فرونشست زمین در اراضی کشاورزی در دشت ها باعث تخریب سیستم های آبیاری و نابودی خاک های حاصلخیز می شود و با شکاف و ترک خوردگی و غیرقابل استفاده شدن زمین همراه خواهد شد.

مشکل اصلی فرونشست برگشت ناپذیری زمین است

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه مشکل اصلی فرونشست برگشت ناپذیری زمین است، تصریح کرد: زمینی که با فرونشست همراه شود دیگر قابلیت زراعت نخواهد داشت.

وی افزود: فرونشست ماندگار در دشت ها در اثر برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی و تخلیه آبخوان ها رخ می دهد که منجر به فشرده شدن لایه های رسی می شود.

جمشیدی با اعلام اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مطالبه گر پدیده فرونشست زمین است، ابراز داشت: مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت منابع آب در طی سالهای گذشته صدور پروانه مصرف معقول آب با همکاری صنف کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بوده است.

اصلاح الگوی کشت راهکار مهم جلوگیری از پیشرفت فرونشست زمین

وی با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی کشت به عنوان راهکار مهم در جلوگیری از پیشرفت پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان است، تصریح کرد: با توسعه کشت گیاهان دارویی و انتقال کشت از فضای باز به فضای گلخانه ای و توسعه کشت نشایی و تغییر زمان کشت از بهاره به پاییزه درصدد مقابله با کم آبی برآمدیم.

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه پدیده فرونشست در اراضی کشاورزی درون شهری متاثر از خشکی زاینده رود است، بیان داشت: اقداماتی نظیر آبیاری تحت فشار و تسطیح لیزری و اجرای کشتی حفاظتی و توسعه باغات متحمل با خشکی و توسعه کشت گلخانه ای به همراه آموزش به کشاورزان در راستای سازگاری با کم آبی، اصلاح الگوی کشت و ممانعت از برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی از اقدامات مهم سازمان جهاد کشاورزی در مبارزه با پدیده فرونشست زمین در استان اصفهان است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *