یک کمیتی از اصلاح سیاست: یک مورد کاربردی دور مذاکرات کشاورزی اوروگوا

یک کمیتی از اصلاح سیاست: یک مورد کاربردی دور مذاکرات کشاورزی اوروگوا

اخبار کشاورزی که در 12 بهمن 1398

علوم کشاورزی و منابع طبیعی یک کمیتی از اصلاح سیاست: یک مورد کاربردی دور مذاکرات کشاورزی اوروگوا چکیده: ما یک مدل تعادل عام تجربی را به کار گرفتیم تا اثرات رفاه از تغییر اساسی سیاست تجارت دور مذاکرات اوروگوا را برای کشاورزی اصلاح کنیم.

– دسته بندی: مقالات امروز, 21:55 علوم کشاورزی و منابع طبیعی یک کمیتی از اصلاح سیاست: یک مورد کاربردی دور مذاکرات کشاورزی اوروگوا چکیده: ما یک مدل تعادل عام تجربی را به کار گرفتیم تا اثرات رفاه از تغییر اساسی سیاست تجارت دور مذاکرات اوروگوا را برای کشاورزی اصلاح کنیم.

روش ما دو برابر هست: اول ما برای نقش آفرینان اصلی در مذاکرات کشاورزی تمرکز می کنیم: گروه Carins، اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده، جاییکه نقش آفرینان همچون دولتهای خیراندیشی تعریف شده اند که اهداف اصلی شان حداکثر کردن کل رفاه است، در عناوین مترادف گوناگونی (EV) سنجیده می شود.

دوم، ما اهداف واگری منافع مختلف گروه ها در مناطق هدف شده را حساب می کنیم، یعنی از بخشهای کشاورزی و غیر کشاورزی، جاییکه وزنهای مختلف داده به بخشهای مزبور بسته به نفوذ سیاسی آنها می باشد.

در اینجا مقامات تصمیم گیرنده، یا دولتهای دیگر منحصراً به فرد تمرکز بر حداکثر رساندن رفاه EV منطقه نیستند؛ در عوض فرض شده است که آنها یک بازدهی را حداکثر نمایند که بوسیله مص

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *