معرفی وزیر کشاورزی تا چهارم اسفند ماه

معرفی وزیر کشاورزی تا چهارم اسفند ماه

اخبار کشاورزی که در 17 بهمن 1398

معاون پارلمانی رییس جمهوری روز گذشته د ر حاشیه جلسه هیات د ولت گفت: د ولت تا روز چهارم اسفند برای معرفی وزیر جهاد کشاورزی وقت د ارد و قاعد تا تا آن زمان وزیر پیشنهاد ی به مجلس معرفی می شود .

– حسینعلی امیری توضیح د اد : د ولت تا روز چهارم اسفند برای معرفی وزیر جهاد کشاورزی وقت د ارد و قاعد تا تا آن زمان وزیر پیشنهاد ی به مجلس معرفی می شود .

او تصریح کرد : با توجه به اهمیت وزارت جهاد کشاورزی، رییس جمهور به د نبال بهترین گزینه برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهاد ی به مجلس است.

کپی شد
کلید واژه ها: جهاد کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی – معرفی – کشاورزی – وزیر – پیشنهاد – رییس جمهور – اسفند – چهارم – معاون پارلمانی – حسینعلی امیری – جهاد – مجلس – وزیر کشاورزی – رییس جمهوری – زمان – پارلمانی – رییس – حسینعلی – بهترین – جمهوری – امیری – وزارت – معاون – گذشته – گزینه – حاشیه – اهمیت – هیات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *