۳۸ هزار مددکار ترویجی در کشور ساماندهی شدند

۳۸ هزار مددکار ترویجی در کشور ساماندهی شدند

اخبار کشاورزی که در 29 بهمن 1398

علی خبیری در حاشیه سفر به اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پهنه بندی عرصه های تولیدی، ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی دهستان، توانمندسازی عناصر و عاملان شبکه ترویج دولتی و غیردولتی اظهار داشت: در طول چند دهه گذشته بالغ بر ۳۸ هزار مددکار ترویجی در کشور و در استانهای مختلف ساماندهی کردیم و از ظرفیت وجودی آنها در برنامه های ترویجی بهره مند شدیم.

وی افزود: انتقال مدیریت دانش و اطلاعات، تجارب، تعامل موثر بین مروجان با جامعه محلی، آموزش و تحقیقات و بخش های اجرایی از اهم اقدامات این سالها و توسط این مروجان بوده تا از نظر فنی و اجتماعی و فرهنگی و باضریب نفوذ به عنوان الگو در جوامع محلی در پیشبرد توسعه فعالیت های کشاورزی موثر واقع شوند.

مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج وزارت کشاوزری با بیان اینکه ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی و برنامه ریزی و هماهنگی و توانمندسازی این مروجان در همایشی در اصفهان می تواند به عنوان موضوعی مهم و استراتژیک موثر باشد، تصریح کرد: با توجه به آنکه پنج درصد مساحت اراضی استان اصفهان به کشاورزی تخصیص یافته است به کارگیری و آموزش سربازان سازندگی و جلی مشارکت جوامع محلی با تاکید بر مددکاران ترویجی و بسیج سازندگی می تواند در توسعه فعالیت های کشاورزی این استان موثر باشد.

وی با بیان اینکه مروجان می توانند یافته ها و دانش خودرا به جوامع محلی تسریع بخشند، ابراز داشت: می توان با وجود مروجان در گسترش و بسط فعالیت ها در سطح جامعه و وسیع سازی فعالیت های ترویجی به ویژه در جوامع محلی کوشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *