برداشت هلو از باغ‌های شرق مازندران

برداشت هلو از باغ‌های شرق مازندران

اخبار کشاورزی که در 29 خرداد 1399

برداشت میوه شلیل و هلو از باغ‌های شرق استان با پیش‌بینی افزایش تولید شروع شده است. نخستین برداشت هلو ازرقم داودی در سطح نیم هکتار از باغ‌های روستای “اومال ” آغاز شد. این شهرستان دارای ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار باغات هلو و شلیل است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.