سیر تا پیاز ماجرای دستور قضایی برای قطع درختان خوانسار

سیر تا پیاز ماجرای دستور قضایی برای قطع درختان خوانسار

اخبار کشاورزی که در 11 مهر 1399

در چند روز اخیر فیلمی از یکی روستاهای شهرستان خوانسار منتشر شد که چندین درخت گردو با حکم قضایی قطع شد؛ این کلیپ بازتاب گسترده ای پیدا کرد و با واکنش های مختلفی همراه بود؛ – این فیلم که خیلی زود در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب داشت.

  اولین برداشت از فیلم این بود که پیرمرد کشاورزی که سال ها با آب تانکر هفت درخت گردو را به ثمر رسانده است، درختانش با بیرحمی تمام قطع شده و به این کشاورز ظلم شده است؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟ *ماجرای قطع درختان گردو چه بود؟ سید اصغر حسینی، رییس دادگستری خوانسار در این رابطه گفت: پس از وصول دادخواست دایر بر رفع ممانعت از حق و درخواست قطع اشجار از سوی دو برادر، موضوع در دادگاه خوانسار مورد رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد که یکی از روستاییان با کاشت چندین درخت گردو مسیر شکات را مسدود و برای آنها در رفت و آمد، آبیاری و عبور چارپایان مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: دادگاه بدوی در خوانسار پس از بررسی پرونده، حکم بطلان دعوی را صادر می کند؛ اما شکات در مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی صادره اعتراض خود را ثبت می کنند.

رییس دادگستری خوانسار اضافه کرد: دادگاه تجدیدنظر دو بار نسبت به این پرونده نقص وارد کرده و آن را برای بررسی و تحقیقات بیشتر و استماع اظهارات شهود، مطلعین، مواجهه حضوری و اخذ نظر کارشناسی به دادگاه خوانسار بر می گرداند.

حسینی اظهارکرد: در نهایت پس از دو بار بررسی در دادگاه تجدیدنظر و وصول نظریه کارشناسی مبنی بر اینکه این راه مسدود شده است، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم دادگاه بدوی خوانسار حکم به رفع ممانعت از حق و قلع و قمع اشجار صادر و شکات پس از قطعیت حکم، به تقاضای صدور اجراییه مبادرت می کند.

رییس دادگستری خوانسار خاطرنشان کرد: پس از صدور اجراییه در پاییز سال گذشته، شکات به محکوم علیه تا اول مهر 99 به منظور فراهم کردن راهی برای رفت و آمد و تعریض مسیر مهلت می دهند همچنین طی این مدت تلاش های بسیاری جهت صلح و سازش بین دو برادر و روستاییان صورت گرفت که متاسفانه موفقیت آمیز نبود.

این مقام قضایی گفت: متاسفانه فرد محکوم تا مدت یاد شده به تعهد خود عمل نکرد و با درخواست مجدد شکات علی رغم میل باطنی حکم قطع حدود هفت درخت گردو با حداکثر 10 سال قدمت اجرا شد.

بعد از این حکم این سوال پیش آمد که آیا این موضوع چه مقدار از جهات دیگر کارشناسی شده و یا راه حل دیگری برای این موضوع وجود داشته است یا خیر     *مالک ملک مجاور راه دیگری برای دسترسی به ملک خود به جز این مسیر ندارد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار در گفت و گو با صاحب نیوز تصریح کرد: اشجاری که در این محل کاشته شده روی مرز عبور و در مجاورت یک جوی قرار دارد؛ فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده به خوبی در مجاورت رود قرار گرفتن درختان را نشان نمی دهد؛ از طرف دیگر و در سمت رو به رو یک اختلاف ارتفاع سه مترو نیم وجود دارد؛ یعنی اینکه برای عبور به زمین مجاور مسیر و راه دیگری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه درختان در حدود 30 سانتیمتری این نهر کاشته شده بود، ادامه داد: این درختان باعث شده بود امکان عبوری برای ملک مجاور وجود نداشته باشد؛ از نظر جهادکشاورزی نیز این جای کاشت جای درستی نبوده و حداقل باید یک متر پایین تر از این جوی آب این درختان کاشته می شده است.

*هر نهر یک متر حریم عبور و در عرف محلی حریم گل انداز دارند     مجیدی در ادامه عنوان کرد: طبق ماده 15 قانون توزیع عادلانه آب در مورد حریم انهار، آنجایی که حریم انهار از سوی وزارت نیرو تعیین می شود؛ یک بند آن این است که انهار زیر 150 لیتر بر ثانیه از هر طرف یک متر حریم دارد و عرف محلی ما نیز این است که علاوه بر حریم عبور یک حریم گل اندازی نیز دارند.

محمد رضا مجیدی بیان کرد: در مواردی کسی که شاکی نباشد کشاورزان با یکدیگر توافق می کنند، اما در مواردی که شاکی وجود دارد و به مراجع قانونی ارجاع داده می شود، و صلح و سازش موثر نشود بستگی به نظر قاضی دارد و هر گاه از ما استعلام می شود حریم عبور و حریم گل انداز را طبق عرف محلی برای آن مشخص می کنیم.

*از نگاه کارشناسان جهادکشاورزی نیز دستور قاضی درست بوده است مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار گفت: در این پرونده اگر از نگاه کارشناسی کشاورزی نیز نگاه کنیم دستور قاضی درست بوده است؛ چرا که این درختان در حریم نهر بوده و موجب ضرر به ملک مجاور بوده است.

*درختان 30 ساله نیستند محمد رضا مجیدی در مورد اینکه آیا امکان جابه جایی درختان نبوده است، بیان کرد: در این منطقه امکان آوردن بیل مکانیکی و تجهیزات سخت است و از طرفی به شخص مدت زمانی را از سال 98 فرصت داده بودند که می توانست در این زمان این درختان را جابه جا کند.

این کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: البته درختان گردو بسیار حساس است و ریشه گسترده دارد که جا به جایی آن سخت است؛ با این وجود به باغدار نیز فرصت برای جا به جایی داده شده بود.

*آبیاری با تانکر در این منطقه امکان پذیر نیست     مجیدی در مورد یکی از مواردی که در کلیپ که گفته شده بود کشاورز برای آبیاری از تانکرا ستفاده و آب به این محل برای آبیاری می آورده است، گفت: امکان ورود تانکر به این محدوده بسیار سخت و امکان پذیر نیست و این انهاری که در کنار جوی کاشته شده بوده است از آب جوی که متعلق به کشاورز دیگر بوده استفاده می کرده است.

*پیرمرد داخل کلیپ کشاورز صاحب درختان قطع شده نیست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار بیان کرد: در مورد این کلیپی که در فضای مجازی منتشر شد نکته دیگری هم وجود دارد که شخصی که در داخل کلیپ ادعا می کند که متضرر شده و این کلیپ به دست آیت الله رییسی برسد اصلا باغدار این ملک نبوده و باغدار شخص دیگری است.

محمد رضا مجیدی با اشاره به شعر سعدی که شاخی که سر به خانه همسایه می برد، تلخی براورد مگر از بیخ برکنی ، گفت: این شخص درختی را در آخرین نقطه ملک خود کاشته که وقتی بزرگ می شود، سایه انداز آن در ملک مجاور نیز قرار می گیرد؛ این اختلافات در شهرستان وجود دارد اما اغلب کشاورزان با هم توافق می کنند اما در این مورد شاکی خصوصی وجود داشته است.

وی افزود: جهاد کشاورزی سعی می کند تا جایی که امکان دارد برای حفظ اشجار صلح و سازش انجام و با کدخدا منشی موضوع حل شود اما گاهی این موضوع اینگونه مشکل حل نمی شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خوانسار تصریح کرد: قوانین حفظ اشجار و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در خوانسار بسیار سخت گیرانه است و همیشه قوه قضاییه به جهاد کشاورزی کمک کرده است و هر گاه حتی یک درخت نیز بخواهد قطع شود باید کارشناسان ما بررسی کنند موضوع را و بدون مجوز حتی کسی حق درختان غیر مثمر را هم ندارد.

*موضوع شاکی خصوصی داشته است سید مسعود خاتمی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز در این رابطه اظهار کرد: درختانی که در این محل کاشته شده بوده ظاهرا شاکی داشته است که مدعی بوده این درختان در مسیر عبورش و مانع دسترسی به زمین هایش می شده است.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان تصریح کرد: از این رو به دادگاه خوانسار شکایت می کند اما این دادگاه رای را به سود صاحب درختان می دهد اما بعد از مدتی و در دادگاه تجدید نظر اصفهان به شاکی حق داده می شود و این رای حدود یک سال قبل صادر شده است.

نماینده مردم خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: با اصرار شاکی این حکم اجرا می شود؛ البته باید دید که این درختان مانع ورود بوده یا خیر.

*واکنش دادگستری اصفهان به قطع درختان گردو در خوانسارروابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه ای در این رابطه اعلام کرده است: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر قطع درختان گردو در روستایی در خوانسار بر اساس صدور حکم قضایی، مقامات قضایی محلی به بیان توضیحات بیشتر در این خصوص پرداخته و اظهار داشتند: در تاریخ 97/2/16 شکایتی مبنی بر رفع ممانعت از حق و درخواست قطع اشجار غرس شده در مسیر عبور و مرور باغات همجوار در دادگستری شهرستان خوانسار مطرح و با تشکیل پرونده دادگاه بدوی وارد رسیدگی شده و پس از انجام تحقیقات اولیه و بررسی محتویات پرونده بنا بر استنباط قضایی حکم بر بطلان دعوی را صادر نموده لیکن شکات با ثبت اعتراض، تقاضای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر نمودند.

دادگاه تجدیدنظر با ایراد نقص پرونده را جهت انجام تحقیقات بیشتر از شهود و مطلعین، معاینه محل، مواجهه حضوری و تحقیقات محلی و دعوت مجدد طرفین برای انجام صلح و سازش، تعیین کارشناس و اخذ نظر کارشناسی به دادگاه خوانسار اعاده می نماید.

تمامی شواهد و قرائن و نظر کار+شناسی حکایت از غیرمجاز بودن غرس درختان و ایجاد مزاحمت برای شکات که کشاورز هستند دارد، از این رو در نهایت دادگاه تجدیدنظر پس از دو بار بررسی با نقض حکم دادگاه بدوی، حکم به رفع ممانعت از حق و و قلع و قمع اشجار نموده و شکات نیز پس از قطعیت حکم در آبان ماه 98 تقاضای صدور اجراییه و اجرای حکم را نمودند.

قضات رسیدگی کننده در دادگستری خوانسار و نیز محاکم تجدیدنظر در تمامی مراحل رسیدگی سعی در جلب رضایت شکات و فراهم آوردن راهکاری برای حل و فصل این دعوی داشته ولی متأسفانه متهم با اصرار به موضع خود و نیز پیگیری مستمر شکات این حکم با قطع 7 اصله درخت گردو که قدمتی حداکثر 10 ساله داشته است، اجرا گردید.

لذا با عنایت به ماهیت پرونده و عدم امکان جابجایی درختان و نیز تعیین هر گونه مجازات جایگزین، دستگاه قضایی به درخواست شکات وفق قانون ناگزیر به اجرای این حکم بوده است.

 
کلید واژه ها: خوانسار – درخت گردو – درخت – قطع درختان – درختان – گردو – ماجرا – شهرستان خوانسار – رسانه های داخلی – رییس دادگستری – کشاورز – فیلم – بازتاب – دستور قضایی – قضایی – روستاییان – حکم قضایی – روستاهای – دادگستری – شهرستان – کشاورزی – درخواست – واقعیت – ممانعت – گسترده – دادگاه – رسیدگی – برداشت – پیرمرد – آبیاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *