ابوالغیط خواستار هوشیاری اعراب در برابر تحولات جهانی شد

ابوالغیط خواستار هوشیاری اعراب در برابر تحولات جهانی شد

اخبار کشاورزی که در 5 دی 1399

به گزارش تارنمای خبری الاهرام، احمد ابوالغیط در همایشی که روز پنجشنبه از سوی مرکز پژوهش ها و مطالعات عربی در قاهره  تحت عنوان میهن عربی و چالش های آینده برگزار شد، گفت: جهان به سوی روند تازه ای از روابط میان ابر قدرت ها پیش می رود و قدرت فزاینده چین، جهان را وارد جنگ سردی خواهد کرد که الزاما به سبک جنگ سردی که جهان پیشتر میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی مشاهده کرد، نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی ممکن است با توجه به حضور دو قدرت رقیب در راس هرم بین المللی، حاشیه مانور بیشتری به دست آورند، اما شرایط چنین رقابتی محدودیت هایی را نیز ایجاد خواهد کرد، زیرا هر ابر قدرتی دنبال جذب متحدان خویش است.

ابوالغیط گفت: اعراب باید خود را برای رویایی با اوضاع بین المللی ای آماده کنند که شاهد نقدیندگی و سرعت ریتم تغییرات خواهد بود. تا جایی که پیش بینی رویکردهای آینده دشوار است.

وی تاکید کرد: فضای رقابت میان چین و آمریکا می تواند به گونه ای مدیریت و ریتم آن کنترل شود که هیچ تنشی رخ ندهد، اما  احتمال اشتباه در محاسبه-آن گونه که تاریخ به ما می گوید- در چنین اوضاع قابل اشتعالی وجود دارد.

ابوالغیط خاطرنشان کرد که روسیه به عنوان یک تمدن مهم و دارای پیشینه امپراطوری همچنان در ذهن روس ها وجود دارد و یک قدرت نظامی بزرگی شمرده می شود که خواستار ایفای نقش در عرصه بین المللی است و شاید چین موفق به جذب آن برای ایجاد ائتلافی مخالف در برابر ائتلاف غربی به رهبری آمریکا شود تا از این طریق آن را کنترل کند.

وی همچنین با بیان اینکه جهان عرب با وضعیت دشواری با همسایگان منطقه ای خود روبروست ادعا کرد که کشورهایی چون ترکیه دنبال بلند پروازی های امپراطوری در منطقه عربی هستند که به قرن های گذشته باز می گردد و آنها برای خود مناطق تحت نفوذ ایجاد و برای سلطه جویی تلاش می کنند.

وی مدعی شد که این نفوذ منطقه ای به دلیل پیشینه های ایدئولوژیک مبتنی بر سیاست و پیروی نظام های حاکم بر آنها از اسلام سیاسی به عنوان بهانه ای برای دخالت در کشورهای عربی، ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد که پابیندی به دولت ملی حلقه نجات منطقه و کشورهای آن است و ما نیاز داریم همسایگان خود را متقاعد کنیم که برای دستیابی به منافع ملی شان، استفاده از دین را متوقف کنند.

دبیرکل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد که منطقه عربی طی ۱۰ سال گذشته رنج های زیادی متحمل شده و در حال حاضر نیازمند بازیابی جایگاه و قدرت خویش است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که توافقنامه های عادی سازی روابط به ویژه در دولت جدید آمریکا که رویکردی متفاوت از ترامپ دارد، باید به نفع موضوع فلسطین بکار گرفته شود، زیرا ترامپ با به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و مشروع دانستن احداث شهرک های صهیونیست نشین و خودداری از کمک به آژانس «آنروا»، خسارت های زیادی به فلسطینی ها وارد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *