جلوی قلع و قمع اراضی کشاورزی نوشهر گرفته شد

جلوی قلع و قمع اراضی کشاورزی نوشهر گرفته شد

اخبار کشاورزی که در 3 شهریور 1400

اعاده به وضع سابق 6 هکتارازاراضی کشاورزی در شهرستان نوشهر با دستور دادستان نوشهر انجام شد – ، با طرح شکایت جهادکشاورزی و دستور دادستان نوشهر، اجرای قلع و قمع تغییر کاربری اراضی، با آزاد سازی 6 هکتار ازاراضی کشاورزی به ارزش 600 میلیارد تومان همراه بوده است.

این اراضی در روستاهای لتینگان، کوشکسرا، حوضکتی و جاده کیسی در محدوده چلک و مزگا در بخش مرکزی نوشهر بوده است و در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به وضع سابق اعاده شد.

تخریب سازه های بتنی با هدف بازگشت اراضی کشاورزی به شرایط کاربری زراعی صورت می گیرد.

کلید واژه ها: اراضی کشاورزی – اراضی – کشاورزی – نوشهر – کاربری اراضی – کاربری – قلع و قمع – دادستان – قلع و قمع اراضی – شهرستان نوشهر – میلیارد تومان – سازه های بتنی – تغییر کاربری – جهادکشاورزی – اراضی زراعی – زراعی – دستور – هکتار – بخش مرکزی – آزاد سازی – روستاهای – شهرستان – میلیارد – بازگشت – تبصره – تومان – شرایط – تغییر – مرکزی – شکایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *