95 میلیون تخم مرغ نطفه دار وارد کشور می شود

95 میلیون تخم مرغ نطفه دار وارد کشور می شود

اخبار کشاورزی که در 22 شهریور 1400

بر اساس مصوبه هیئت دولت در راستای تأمین گوشت مرغ مورد نیاز و آرامش بازار، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام موظف شده است در قالب برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی 6 ماهه دوم سال جاری اقدام به واردات تخم مرغ نطفه دار کند.

– وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت 95 میلیون تخم مرغ نطفه دار وارد کشور می شود و در قالب کشاورزی قراردادی در اختیار مرغداران قرار می گیرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخانه ملت، سید جواد ساداتی نژاد در خصوص تأمین جوجه یک روزه با توجه به افزایش قیمت آن، گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت 95 میلیون تخم مرغ نطفه دار وارد کشور می شود و در اختیار مرغداران قرار می گیرد تا تبدیل به گوشت شود و بتوانیم با استفاده از آن بازار را کنترل کنیم.

بر اساس مصوبه هیئت دولت در راستای تأمین گوشت مرغ مورد نیاز و آرامش بازار، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام موظف شده است در قالب برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی 6 ماهه دوم سال جاری اقدام به واردات تخم مرغ نطفه دار کند.

کلید واژه ها: تخم مرغ نطفه دار – مصوبه هیئت دولت – هیئت دولت – تخم مرغ – جهاد کشاورزی – کشاورزی – مصوبه – شرکت سهامی – سید جواد ساداتی نژاد – میلیون – وزارت جهاد کشاورزی – مرغداران – وزیر جهاد کشاورزی – هیئت – دولت – اساس – کشاورزی قراردادی – گوشت مرغ – امور دام – بازار – قرار – کشور – گوشت – برنامه – جوجه یک روزه – افزایش قیمت – ساداتی نژاد – آرامش – زمان بندی – نیاز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *