آوالانش


مشخصات
رده: گل شاخه بریده
رنگ: سفید
تعداد گلبرگ: 45- 55
ماندگاری گل: 12 تا 14 روز
رنگ برگ ها: سبز تیره
طول ساقه: 70-90  سانتی متر

جومیلیا


مشخصات
رده: گل شاخه بریده
رنگ: دورنگ سفید صورتی
ماندگاری گل: 14-16 روز
گل جومیلیا دورنگ و بزرگ است، بسیار خوب باز می شود و ماندگاری گل آن نسبتا طولانی می باشد.

سامورایی


مشخصات
رده: گل شاخه بریده
رنگ: قرمز
تعداد گلبرگ: 35 تا 40
گل آذین: منفرد
ماندگاری گل: 10 تا 12 روز
رنگ برگ ها: سبز تیره
بازده: 140 – 170 گل در هرمتر مربع در هر سال
طول ساقه: 80-90  سانتی متر

تاپ سیکرت


مشخصات
رده: گل شاخه بریده
رنگ: قرمز تیره
تعداد گلبرگ: 60-65
ماندگاری گل: 12 تا 14 روز
رنگ برگ ها: سبز تیره
طول ساقه: 70-90  سانتی متر

دولچه ویتا


مشخصات
  رده: گل شاخه بریده
رنگ: دو رنگ سفید صورتی
تعداد گلبرگ: 45- 55
ماندگاری گل: 14- 16 روز
رنگ برگ ها: سبز تیره
طول ساقه: 70-90  سانتی متر

پیچ آوالانش


مشخصات
رده: گل شاخه بریده
رنگ: نارنجی روشن
تعداد گلبرگ: 45- 55
ماندگاری گل: 14- 16 روز
رنگ برگ ها: سبز تیره
طول ساقه: 70-90  سانتی متر