افزایش 127 درصدی بارش ها در نیمه نخست سال آبی

افزایش 127 درصدی بارش ها در نیمه نخست سال آبی

اخبار کشاورزی که در 29 اسفند 1397

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (172.2 میلی‌متر) 27 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (96.5 میلی‌متر) 127 درصد رشد داشت.
کشورمان دارای 6 حوضه اصلی شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم است.
براساس این گزارش میانگین حجم بارش ها در حوضه خلیج فارس و دریای عمان 383 میلی متر بوده است که نسبت به میانگین سال آبی پارسال از 187درصد رشد برخوردار بوده و نسبت به میانگین دوره 50 ساله از رشدی معادل 36درصد برخوردار بوده است.
براساس این گزارش، میانگین حجم بارش ها در حوضه دریای خرز در سال آبی جاری 333.5میلی متر گزارش شده است که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال 37 درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین میانگین حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه براساس این گزارش در سال آب جاری 314.5 میلی متر بوده است که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال از 35 درصد رشد داشت و نسبت به میانگین دوره 50 ساله از رشدی 55 درصدی برخوردار بود.
حجم بارش های حوضه قره قوم در سال آبی جاری 154.6 میلی متر گزارش شده است که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال با 113درصد رشد مواجه شده و نسبت به دوره 50 ساله نیز با رشدی معادل 15درصد مواجه بوده است.
براساس این گزارش حجم بارش ها در سال آبی جاری در حوضه فلات مرکزی ایران 127.9میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه در سال آبی پارسال 159درصد رشد یافته است.
براساس این گزارش حجم بارش ها در حوضه مرزی شرق در سال آبی جاری 65.2 میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال از 343 درصد رشد برخوردار بوده است؛ در عین حال نسبت به میانگین دوره مشابه 50 ساله از 7 درصد رشد عقبگرد را نشان می دهد.
سال آبی از ابتدای مهرماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه دارد.
اقتصام**2078**9189

انتهای پیام /*


اقتصاد


شرکت مدیریت منابع آب ایران


میزان بارش ها


رشد بارش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *