وثایق بانکی مانع گرفتن تسهیلات زنان روستایی/زنان در بخش کشاورزی توانمند می شوند

وثایق بانکی مانع گرفتن تسهیلات زنان روستایی/زنان در بخش کشاورزی توانمند می شوند

اخبار کشاورزی که در 1 فروردین 1398

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان با بیان ا ینکه درخواست ضامن و وثیقه مهمترین مانع زنان روستایی و عشایری برای دریافت وام و تسهیلات است، گفت: – زنان در بخش کشاورزی توانمند تر می شوند تا نقش خودشان را در اقتصاد جامعه ایفا کنند.

فروغ السادات بنی هاشم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه با توجه به تاثیر زنان روستایی در بخش کشاورزی چه اقداماتی برای توانمندسازی و توسعه زنان روستایی و عشایر انجام داده اید؟در حال حاضر 14000 تسهیلگر توسعه روستایی و بیش از 300 تسهیلگر عشایری در روستاها ومناطق عشایری کشور فعالیت می کنند.

این تسهیلگران محلی هستند وتوسط خود زنان روستایی وعشایری انتخاب می شوند.

این افراد در جلب مشارکت زنان در انجام فعالیتها بسیار موثرند و از طریق اعتمادسازی موجب تقویت سرمایه اجتماعی و بالا بردن انگیزه مردم برای حضور ومشارکت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی می شوند.

وی ادامه داد:در حوزه نهادسازی حمایت از تشکیل صندوق های اعتبار خرد از جمله برنامه های موثر در زمینه توان افزایی زنان است.

مدیرکل دفترتوسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری افزود: شبکه سازی صندوق های خرد در قالب صندوق های غیر دولتی زنان  که در سطح شهرستان شکل می گیرد از جمله فعالیتهای مهم در حوزه توان افزایی زنان است .

این صندوق های غیر دولتی با همکاری شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تشکیل می شوند.

این صندوق ها بر اساس قانون تجارت فعالیت میکنند.

زنان عضو این صندوق ها ، که در واقع همان اعضای صندوق های خرد هستند سهامدار محسوب می شوند و با 51 درصد سهم مردم ، از 49 درصد سهم دولت بهره مند می شوند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر 19 صندوق شهرستانی در سراسر کشور وجود دارد، گفت: این صندوق ها دسترسی زنان روستایی را به تسهیلات یارانه ای فراهم می کنند.

اعضای این صندوق ها بدون هیچ تشریفاتی برای راه اندازی یا توسعه کسب وکار وام دریافت می کنند .

به گفته بنی هاشم این صندوق ها بیش از 10 میلیارد تومان سرمایه دارند و فعالیتهای ارزشمندی در زمینه توسعه کسب وکارکشاورزیانجام داده اند.

اعضای صندوق ها با همکاری فرزندان وسایر اعضای خانواده کسب وکار راه اندازی می کنند و به اقتصاد خانوار وروستا کمک می نمایند.

وی گفت: از دیگر برنامه ها توانمندسازی زنان روستایی وعشایری ، اموزش وترویج کارافرینی است.

در این برنامه زنان روستایی وعشایری عضو صندوق های اعتبار خرد با حلقه های مهم تولید یعنی بازار، مشتری و ظرفیتهای محلی آشنا می شوند و متناسب با تجارب و ظرفیت های محلی و تقاضای بازرار اقدام به فعالیت میکنند.

در این مسیر از مشاوره های لازم برای بهبود و مقابله با مشکلات احتمالی هم بهره مند می شوند.

بنی هاشم گفت: در این برنامه که از سال 1395 شروع شده است تا کنون بیش از 600 شغل ایجاد شده است .

در واقع 30 درصد افرادی که تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند، توانستند برای خود وخانواده خود کسب وکاری راه اندازی کنند.

*ضامن مهمترین مانع دریافت تسهیلات بانکی برای زنان روستایی و عشایری مشاور وزیر جهاد کشاورزیدر پاسخ به اینکه آیا تسهیلات ویژه زنان وجود دارد؟ گفت: متاسفانه شرایط بانکها و موسسات مالی با مقتضیات زندگی زنان روستایی وعشایری تناسبی ندارد.

و به طور معمول زنان و همه افرادی که فاقد ضامن و وثیقه هستند  نمی توانند  مشتریان بانک باشند.

وی ادامه داد: صندوق کارافرینی امید و بانک توسعه تعاون با رویکرد بانکداری اجتماعی خدمات ارزشمندی به زنان روستایی وعشایری ارائه داده اند.

صندوق کارافرینی امید به 1600و بانک توسعه تعاون به 500 صندوق اعتبارات خرد روستایی وعشایری تسهیلات یارانه ایپرداخت کرده اند.

جالب است که باز پرداخت این وامها 95 درصد است واین نشان می دهد که اولا افرادی که وام دریافت می کنند ان را در زمینه کسب وکار واشتغال بکار می گیرند و دوم آن که صداقت و خوش حسابیزنان روستایی وعشایری بالا است.

به گفته بنی هاشم با همکاری این دو نهاد مالی در حال حاضر حدود 4000 صندوق اعتبار خرد روستایی وعشایری با بیش از 120 هزار  نفر فعالیت می کنند و دوسوم آنهاکسب وکار های پر رونق دارند.

وی تاکید کرد: زنان روستایی در دنیا و به ویژه در کشور ما از ظرفیت عظیمی برای کمک به توسعه کشاورزی و روستایی برخوردارند.

برای بهره مندی از این ظرفیت ابتدا باید رویکردسیاستگذاران و برنامه ریزان نسبت توانایی آنها تغییر کند .

مدیرکل دفترتوسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری تصریح کرد:از ده میلیون زن روستایی حدو 6 میلیون نفر آنها با سن بالای 18 سال بالقوه ظرفیت کمک به رشد وتوسعهجوامع محلی را دارند و  وقتی از آموزشهای لازم برخوردار می شوند و امکان دسترسی به تسهیلات برای انها فراهم می شود، قابلیت ها خوبی از خود نشان می دهند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور زنان وخانواده در سال 97حدود5000 نفر را تحت پوشش اموزش محصول سالم وگواهی شده قرار داد و طی این اموزشها 42 محصول در سطح کشور موفق به دریافت استاندارد تشویقی شدند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال 98 بر اساس تفاهم نامه با معاونت امور زنان وخانواده ، پیش بینی می شود بیش از 17000 نفر تحت پوشش آموزش قرار گیرند و 100 محصول بتواند گواهی استادارد دریافت کند.

علاوه بر این بسیاری از زنان روستایی وعشایری درسطوح کوچک و برای مصرف خانوار اقدام به ایجادباغچه های سلامت کرده اند.

وی تاکید کرد: با مشارکت زنان روستایی وعشایری می توان نهضت تولید ومصرف محصولات استاندارد وگواهی شده را در کشورایجاد کرد و از بسیاری از هزینه های جانبی بهداشت ودرمان جلو گیری کرد.

بنی هاشم در پاسخ به اینکه سهم زنان در اقتصاد کشاورزی کشور چقدر است؟گفت:کار علمی در زمینه سهم زنان روستایی انجام نشده است .

و معمولا زنان به عنوان خانه دار محسوب می شوند وسهم انها در اقتصاد نادیده گرفته می شود.

وی همکاری با صندوق کارافرینی امید برای تشکیل 1000 صندوق خرد روستایی وعشایری.

ترویج  تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با همکاری معاونت امور زنان وخانواده را بخشی از برنامه های حوزه زنان در بخش کشاورزی برای سال آینده عنوان کرد.

وی همچنین گفت توسعه گلخانه های خانگی با رویکرد تولید محصولات گواهی شده،  توسعه باغچه های سلامت، افزایش تسهیلگران روستایی وعشایری به 16000 نفر  و ترویج کارافرینی وتوسعه اشتغال برای حداقل 1500 نفر از زنان روستایی وعشایری از دیگر برنامه های سال آیند است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره چشم انداز مشارکت زنان در بخش کشاورزی گفت: مشارکت زنان در آینده به دلایل افزایش سطح سواد وتحصیلات زنان روستایی وعشایری،مهاجرت  جوانا ن به شهر و دارا بودن نقش سرپرستی افراد سالمند وکودک برای زنان، بالا رفتن نسبت تجرد زنان و افزایش نقش سرپرستی آنها بیشتر خواهد شد.

کلید واژه ها: روستایی – زنان – صندوق – کشاورزی – عشایر – توسعه – اقتصاد – کسب وکار – تسهیلات – سرمایه – برنامه – اقتصادی – اجتماعی – دولت – سرمایه گذاری – مشارکت زنان – حمایت – مشاور – امور زنان – جهاد – خبرگزاری – وزیر – درصد – هاشم – مردم – کشور – شهرستانی – فرزندان – میلیارد – خبرنگار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *