بخشودگی وام کشاورزان خراسان شمالی در دست انداز کمبود اعتبار

بخشودگی وام کشاورزان خراسان شمالی در دست انداز کمبود اعتبار

اخبار کشاورزی که در 2 فروردین 1398

به گزارش ایرنا، محدودیت اعتبار برای اجرای طرح بخشودگی وام کشاورزان خسارت دیده از حوادث طبیعی سبب شده تا شمار محدودی از کشاورزان بدهکار استان خراسان شمالی از این فرصت استفاده کنند.
بر اساس تصمیم مسئولان و با اولویت گذاری انجام شده، وام های پایین 170 میلیون ریال تسویه و بخشوده می شود و مابقی بدهکاران از این قافله جا می مانند.
در این استان حدود 17 هزار نفر از کشاورزان بدهکار و خسارت دیده بر اساس قانون مشمول استفاده از مزایای طرح بخشودگی وام هستند اما محدودیت اعتبار سبب شده تا کارگروهی در شهرستان ها نسبت به اولویت گذاری برای امهال وام کشاورزان تصمیم گیری کرده و تنها وام های کمتر از 170 میلیون ریال شامل بخشودگی شوند.
بر این اساس تنها هشت هزار پرونده شامل بخشودگی می شود و این امر کشاورزان خراسان شمالی را نگران کرده است.
یک کشاورز خراسان شمالی در این باره گفت: با این شرایط که برای بخشودگی اعلام شده، مشکل و دردی از بدهکاران بانکی دوا نمی شود.
مجید قلی پور افزود: طرحی اجرا شده که اعتبار آن کافی نیست، گفته شده تنها وام های پایین 170 میلیون ریال می توانند از طرح بخشودگی استفاده کنند، مگر چند نفر وام آنها مشمول این شرایط می شود؟
وی اظهار داشت: بیشتر وام هایی که کشاورزان دریافت کرده اند، ارقام بالایی است و اکنون اعلام شده است که این وام ها در اولویت بخشودگی نیست.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر، خشکسالی ها و کاهش بارندگی، بشدت درآمدهای ما را پایین آورده و تقریبا همه کشاورزان به بانک ها بدهکار شده و در بازپرداخت آن درمانده اند.

* بسیاری از کشاورزان مشمول نشدند
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی هم گفت: اکنون تنها بدهکاران وام های کمتر از 170 میلیون ریال می توانند از این فرصت استفاده کنند و البته این امر سبب گلایه و مشکل برای تولید کنندگان شده است.
علی بهنام فر اظهار داشت: کشاورزان خسارت دیده، از اینکه نمی توانند از این فرصت استفاده کنند، نگران هستند.
وی خاطرنشان کرد: به علت کمبود اعتبار، افراد کمی مشمول استفاده از طرح بخشودگی شده اند و بر اساس دستورالعمل کارگروه شهرستانی، تشخیص اینکه چه کسانی مشمول این قانون هستند با این کارگروه است.
وی خاطرنشان کرد: هیات دولت و قانون، سقفی برای بخشوده شدن وام کشاورزان خسارت دیده تعیین نکرده است بار مالی این طرح را باید دولت تامین می کرد که محدودیت اعتبار سبب شده تا وام های پایین 170 میلیون ریال در اولویت باشد.
بهنام فر در باره پیگیری ها برای حل مشکل گفت: یکی از پیشنهادها این است که دولت، تنها پرداخت اعتبار مربوط به بخشودگی سود و کارمزد وام کشاورز خسارت دیده را تقبل کند و امهال سه ساله وام به صورت شناور بر عهده دولت باشد تا در صورت تامین اعتبار، امهال سه سال هم برای کشاورز انجام شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تاکید کرد: البته این امر هنوز تایید نشده است.

* قانون نباشد یا در اجرا تبعیض لحاظ نشود
عضو خبرگان کشاورزی کشور هم در این باره بشدت از اینکه تنها افراد کمی مشمول استفاده از قانون امهال وام کشاورزان خسارت دیده می شوند انتقاد کرد و گفت: یا نباید قانونی گذاشته شود و یا اینکه در اجرای آن تبعیض نگذارند.
علی کاظمی اظهار داشت: اگر مقصود از امهال وام، حمایت از کشاورز است، چرا باید بخشی از این تولیدکنندگان خسارت دیده شامل بخشودگی شوند و چرا باید اعتبار آن تامین نشود؟
وی افزود: کشاورزان ما بشدت با مشکل روبه رو هستند و برای ادامه فعالیت نیاز به حمایت دارند.

* جذب 70 درصد از منابع بخشودگی وام کشاورزان استان
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: 340 میلیارد ریال اعتبار برای بخشودگی وام کشاورزان خسارت دیده، به استان تخصیص یافته که تاکنون 70 درصد از سهم استان از اعتبار مزبور جذب شده است.
سیدمحمود سیدالحسینی اظهار داشت: اعتبار اختصاص یافته، تنها برای بخشودگی بدهی ها و جریمه های هشت هزار فقره پرونده بدهکار بانکی استان کفایت می کند.
وی با بیان اینکه تنها مشکل برای اجرای طرح بخشودگی وام کشاورزان خسارت دیده، کمبود اعتبار است گفت: در این استان حدود 17 هزار مشمول بخشودگی هستند که تنها هشت هزار نفر می توانند از این فرصت استفاده کنند.
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت: کمبود اعتبار و محدودیت آن، اجرای بخشودگی کارمزد و امهال وام کشاورزان این استان را با مشکل و محدودیت روبه رو کرده است.
سیدالحسینی اظهار داشت: با ابلاغ امهال وام کشاورزان خسارت دیده از حوادث طبیعی بر اساس بند خ ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه سال 97، سود و جریمه دیرکرد وام کشاورزان بخشیده و اصل بدهی برای مدت سه سال تمدید می شود.
وی گفت: در سطح کشور برای اجرای این طرح تنها 20 هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است که سهم استان از این رقم 340 میلیارد ریال است.
سیدالحسینی افزود: برای بخشودگی وام ها، بدهی های زیر 80 میلیون ریال در اولویت است و پس از آن بدهکاران وام های کمتر از 120 میلیون ریال و سپس وام های کمتر از 160 میلیون ریال می توانند از این فرصت استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده و با اولویت های تعیین شده، تنها بدهکاران بانکی وام های زیر 170 میلیون ریال استان می توانند از این فرصت استفاد کنند.
وی افزود: کشاورزان بدهکاری که سررسید وامشان در بازه زمانی اول مهر سال 96 تا 29 اسفندماه پارسال باشد، می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک کشاورزی استان برای امهال وام خود اقدام کنند.
سیدالحسینی تصریح کرد: در این طرح، وام کشاورزان تا سه سال امهال می شود و دولت پرداخت سود تسهیلات این سه سال را تقبل کرده است.
وی گفت: سود و وجه التزام وام کشاورزان بدهکار بخشیده و اصل وام برای سه سال تقسیط می شود و سود این سه سال توسط دولت به بانک پرداخت خواهد شد.
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: کشاورزان استان که مشمول این طرح هستند یکهزار و 900 میلیارد ریال بدهکار هستند.
بانک مرکزی اعلام کرده است که تسهیلات بانکی دریافتی کشاورزان خسارت‌ دیده از حوادث غیرمترقبه در سال زراعی 1397‏-1396 به مدت سه‌ سال امهال می شود.
این بانک بر اساس بند (خ) ماده «33» قانون برنامه ششم توسعه در ابلاغیه ای از بانک ها خواسته تا از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مشمولان واجد شرایط امهال تسهیلات را معرفی کنند تا مراتب برای تامین هزینه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود.
کارگروه موضوع بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه موظف است، پس از اعلام استان هایی که در سال زراعی 96-97 تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته اند به عنوان مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شوند.
در ماده 33 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تامین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، در صورتی که کشاورزان از حوادث غیرمترقبه آسیب ببینند، ضمن بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی آنان، نسبت به امهال اصل وام آنان به مدت سه سال اقدام کند.
تعیین میزان خسارت وارده توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان انجام می شود.
خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد و 82 هزار نفر بهره بردار این بخش هستند. بر اساس اعلام مسئولان، بخش زیادی از کشاورزان استان به بانک ها بدهکار هستند.
7185/ 6042

انتهای پیام /*


اقتصاد


کشاورزی


طرح بخشودگی وام


خراسان شمالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *