پاورپوینت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

پاورپوینت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

اخبار کشاورزی که در 2 اردیبهشت 1398

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان معاونت صنایع و توسعه روستایی مدیریت صنایع کشاورزی وروستایی اداره کاهش ضایعات محصولات کشاورزی •موارد قانونی مرتبط با ضایعات محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در قانون برنامه چهارم ◈بند ه ماده 18 [.

– سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان معاونت صنایع و توسعه روستایی مدیریت صنایع کشاورزی وروستایی اداره کاهش ضایعات محصولات کشاورزی •موارد قانونی مرتبط با ضایعات محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در قانون برنامه چهارم ◈بند ه ماده 18 •حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که در صد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان ( 50 % ) فراهم گردد.

◈ بند د ماده 84 : •دولت موظف است ‘ به منظور نهادینه کردن مدیریت ‘ سیاستگذاری ‘ ارزشیابی و هماهنگی این قلمرواز جمله : امنیت غذا و تغذیه کشور ‘ تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور ‘ افدامهای ذیل را به عمل آورد: •ایمنی غذا •کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف شرح وظایف دفتر امور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی تهیه و تدوین استراتژی، خط مشی ها، سیاستها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در چارچوب سند ملّی توسعه بخش کشاورزی و پیگیری تصویب آن در مراحع ذیربط ایجاد هماهنگی امور کاهش ضایعات در وزارت متبوع و سایر دستگاهها و مراکز مرتبط.

هدایت و ساماندهی امور عملیات زنجیره پس از برداشت محصولات کشاورزی.

انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص تعیین وضعییت عوامل و میزان ضایعات هر یک ازعملیات بعد از برداشت و ارائه راهکارهای مناسب و کنترل مستمر.

تهیه و تدوین شاخص های کیفی و استاندارد مرتبط با فرآیند عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی.

انجام اقدامات لازم جهت دستیابی و بکارگیری یافته های جدید و فن آوری های نوین و استفاده از تجارب سایر کشورها در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی.

انجام اقدامات لازم به منظور تجهیز و بهبود شبکه های حمل و نقل و پایانه های توزیع و صادراتی خاص تولیدات کشاورزی.

همکاری در برقراری و اجرای نظام تضمین کیفیّت محصولات کشاورزی با مراجع ذیربط.

حمایت از توسعه و ایجاد ایستگاههای جمع آوری محصولات کشاورزی.

تهیّه و تدوین ضوابط و دستورالعمل فنّی و تکنولوژیکی و ارائه الگوههای مصرف محصولات کشاورزی.

ایجاد، توسعه و راهبری بانکهای آمار و اطلاعات و اطلاع رسانی در چارچوب نظام اطلاع رسانی وزارت متبوع و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به بهره برداران و کشاورزان.

اجرای برنامه های نمونه سازی و الگوی همکاری در انجام امور ترویجی مربوط به فرآیند پس از برداشت محصولات کشاورزی.

همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی.

انجام اقدامات و پیگیریهای لازم در خصوص افزایش بهره وری عوامل مؤثر در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.

همکاری با مراکز ذیربط در خصوص ایجاد و توسعه و نیازسنجی ایجاد تشکّل ها و اجرای برنامه های تشویقی و حمایت از تشکّل های غیر دولتی، صنفی، بازرگانی و تولیدی و برگزاری نمایشگاهها و همایش های تخصصی با مشارکت بهره برداران بخش خصوصی و تشکّل ها.

انجام اقدامات لازم به منظور آماده سازی محصولات کشاورزی مورد نیاز در فرآوری و صنایع تبدیلی کشور.

همکاری در ایجاد و توسعه مجتمع های کشاورزی، کشت و صنعت ها و نواحی صنعتی.

پیگیری تأمین و تخصیص منابع اعتباری و تسهیلات بانکی مورد نیاز عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی.

نظارت و ارزیابی برنامه ها، طرحها و پروژه های مرتبط با عملیات بعد از برداشت محصولات کشاورزی.

انجام اقدامات لازم به منظور تعیین الویت ها و نیازهای آموزشی و تحقیقاتی در فرآیند پس از برداشت محصولات کشاورزی.

همکاری با دستگاهها و سازمانهای مرتبط با امور بهداشتی، زیست محیطی، استاندارد و کنترل کیفیت در کشور و در داخل وزارت متبوع در امور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.

بررسی قوانین و مقررات مورد نیاز و پگیری تصویب آن در مراجع ذیربط.

انجام اموردبیرخانه ای شورای هماهنگی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.

تعریف ضایعات ◙ به عقیده برخی از کارشناسان آن بخش از محصول که در مراحل برداشت و پس از برداشت به هر دلیلی بلا استفاده یا نامناسب برای بازار فروش باشد ضایعات تلقی میشود.

◙ از دیدگاه سازمان خوار و بار کشاورزی ( فائو ) و برنامه محیط زیست سازمان ملل هر گونه تغییری در کیفیت که منجر به غیر قابل خوراکی شدن و غیر قابل دسترس شدن و عدم ایمنی محصول گردد که در نتیجه آن محصول کشاورزی را برای انسان غیر قابل مصرف نماید ضایعات تلقی می گردد.

تعریف خسارت : عبارتست از تغییر شکل ظاهری و فیزیکی مواد غذایی ‘ مثل خرد و شکسته شدن برنج .

•موارد قانونی مرتبط با ضایعات محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در قانون برنامه چهارم ◈بند ه ماده 18 •حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که در صد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان ( 50 % ) فراهم گردد.

◈ بند د ماده 84 : •دولت موظف است ‘ به منظور نهادینه کردن مدیریت ‘ سیاستگذاری ‘ ارزشیابی و هماهنگی این قلمرواز جمله : امنیت غذا و تغذیه کشور ‘ تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور ‘ افدامهای ذیل را به عمل آورد: •ایمنی غذا •کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف
کلید واژه ها: کشاورزی – کاهش – روستایی – توسعه – مدیریت – برداشت – اطلاع رسانی – استان – قانون – برنامه – اصفهان – اطلاع – میزان – امنیت – جهاد – کشور – ماده – تغذیه – وزارت – حمایت – اداره – رسانی – تولید – مواد غذایی – استاندارد – سوء تغذیه – حمل و نقل – مصرف – نظام – اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *