سهم متفاوت استان های کشور از بارش ها

سهم متفاوت استان های کشور از بارش ها

اخبار کشاورزی که در 7 اردیبهشت 1398

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، دفتر مطالعات پایه آب ایران، سال آبی را از مهرماه هرسال تا شهریورماه سال بعد اعلام کرده است.
براساس تازه ترین گزارش این دفتر، استان لرستان در سال آبی جاری درحالی رکورد دار پربارش ترین استان کشور با بارش یک هزار و 143 میلی متری است که این استان در سال آبی پارسال تنها 381.1میلی متر بارش را تجربه کرده بود.
میزان بارش های استان لرستان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی 199.9 درصدی برخودار شد و نسبت به متوسط بارش های درازمدت (50ساله) با بارش499.2میلی متری رشدی 129 درصدی را تجربه کرد.
استان لرستان تا سی فروردین ماه امسال یک هزار و111 میلیمتر بارندگی را دریافت کرده بود.
گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بیانگر آن است که استان سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری با بارش 91.7 میلیمتری کم بارش ترین استان کشور بود.
میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال که 28.7 میلیمتر بود، از رشد 219.5 درصدی برخودار شد.
استان کهگیلویه و بویراحمد در سال آبی جاری با بارش 1011.6 میلیمتری مقام دوم استان های پر بارش را کسب کرد، میزان بارش های این استان در سال آبی گذشته 267 میلیمتر گزارش شده بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی جاری رشد 278.9 درصدی را ثبت کرد.
استان چهارمحال و بختیاری در سال آبی جاری با 966 میلیمتر بارش در جایگاه سوم استان های پربارش قرار گرفت؛ درحالی که میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (304 میلیمتر) از رشدی 217.8 درصدی برخوردار شد.
این استان سی فروردین ماه 958 میلیمتر بارش دریافت کرده بود.

** دیگر استان های شمالی و غربی
میزان بارش ها در استان گیلان به 950.1 میلیمتر رسید؛ درحالی که میزان بارش های این استان درسال آبی پارسال با بارش 558.9 میلیمتر از رشدی 70 درصدی برخودار شد.
براساس این گزارش استان ایلام در سال آبی جاری بارش 884.2 میلیمتری را تجربه کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال (323.1 میلیمتر) رشد 173.7درصدی را ثبت کرد.
استان کرمانشاه درسال آبی جاری بارشی 753.9 میلیمتری را تجربه کرد، میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال(346.4) 117.6 درصدی بیشتر شد.
براساس گزارش دفترمطالعات پایه منابع آب ایران، میزان بارش ها دراستان کردستان به 629.6 میلیمتر رسید؛ در حالی که میزان بارش های آن در سال آبی پارسال 384.9میلیمتر بود که این میزان امسال 63.6درصدی رشد کرد.
استان گلستان درسال آبی جاری بارش های 661.1 میلیمتری را تجربه کرد؛ در حالی که پارسال میزان بارش های آن به 358.7 میلیمتر رسیده بود که با این حساب میزان بارش ها از رشدی 84.3 درصدی برخوردار شد.
در استان مازندران نیز میزان بارش ها به 628 میلیمتر بالغ شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (407.7میلیمتر) از رشدی 54 درصدی برخوردار بود.
میزان بارش های استان همدان نیز به 592 میلیمتر رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال (237.8) 148.9درصد افزایش یافت.
استان خوزستان درحالی در سال آبی جاری بارش هایی به میزان 569 میلیمتر را پشت سر نهاد که رقم بارش های آن در سال آبی پارسال به عدد 183 میلیمتر با رشدی 210.9درصدی رسید.

** بارش های مرکز ایران
براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، استان البرز در سال آبی جاری 551 میلیمتر بارش داشت که نسبت به مدت مشابه پارسال که 257.2 میلیمتر بود 114.2 درصد رشد کرد.
میزان بارش ها در استان مرکزی نیز در حالی به 465.4 میلیمتر رسید که این استان پارسال بارشی 138.2 میلیمتری را پشت سر نهاد و درصد اختلاف 2 سال این استان به 236.8 درصد رسید.
استان آذربایجان غربی در سال آبی جاری 465.2 میلیمتر بارش داشت. این استان در سال آبی گذشته 297.9 میلیمتر بارش را تجربه کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 656.2 درصد بیشتر شد و نیز در قیاس با متوسط بارش های درازمدت (274.8 میلیمتر) رشد 69.3 درصدی را ثبت کرد.
دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان قزوین در سال آبی را 404.6 میلیمتر گزارش کرده است. پارسال این استان 215.9 میلیمتر بارش داشت و میزان بارش های آن در امسال نسبت به پارسال از رشدی 87.4 درصدی برخوردار شد.
میزان بارش های استان زنجان نیز به 373.9 میلیمتر رسید. این استان پارسال بارش های 211.7 میلیمتری را تجربه کرد که بارش های امسال آن رشدی برابر با 76.6 درصدی دارد.
استان تهران در سال آبی جاری 363.2 میلیمتر بارش را تجربه کرده درحالی که میزان بارش های آن نسبت به مدت مشابه پارسال(166.9 میلیمتر) رشدی 117.6 درصدی را تجربه کرده است.
استان فارس نیز بارش های 362.9 میلیمتری داشت؛ در حالی که این میزان نسبت به دوره مشابه پارسال (112.7 میلیمتر) 222 درصد رشد کرد.

** دیگر استان ها به ترتیب میزان بارش
براساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان خراسان شمالی در سال آبی جاری به 353.6 میلیمتر رسید درحالی که این استان پارسال 130.3 میلیمتر بارش را تجربه کرده بود. تفاوت بارش های 2 سال این استان 171.4 درصد است.
استان آذربایجان شرقی در سال آبی جاری 329.4 میلیمتر بارش داشت که نسبت به دوره مشابه پارسال (256.3) از رشدی 28.5 درصدی برخوردار شد.
استان بوشهر نیز 303.4 میلیمتر بارندگی را تجربه کرد؛ درحالی که میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (100.2 میلیمتر) رشد 202.8 درصدی را ثبت کرد.
استان خراسان رضوی در سال آبی جاری 257.2 میلیمتر بارندگی داشت. این استان پارسال در مدت مشابه 90.5 میلیمتر بارندگی را به خود دید و رشد بارندگی های امسال 184.2 درصد است.
تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه آب ایران بیانگر آن است که میزان بارش ها در استان قم به 255 میلیمتر رسید؛ در حالی که این استان در مدت مشابه پارسال فقط 85 میلیمتر بارندگی داشت که رشد بارش ها در امسال 200 درصد رقم خورد.
در استان اردبیل 253.6 میلیمتر بارش گزارش شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (221.2 میلیمتر) 14.6 درصد بیشتر شد.
میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان هرمزگان به 239.9 میلیمتررسیده است، این استان پارسال فقط 48.3 میلیمتر بارندگی داشت درصد بارش های این استان امسال 396.7 درصد گزارش شد.
میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان اصفهان به 188.4 میلیمتر رسید، در حالی که این استان پارسال فقط 67.8میلیمتر بارش داشت. میزان رشد بارش های امسال 177.9 درصد بود.
دفتر مطالعات پایه آب ایران میزان بارش های سال آبی جاری استان کرمان را 160.9 میلیمتراعلام کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال(46) رشد 249.8 درصدی را رقم زده است.
استان سمنان پارسال 155.3 میلیمتر بارندگی داشت که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال (56.3) رشد 175.8درصدی را رقم زد.
همچنین استان خراسان جنوبی در سال آبی جاری 142.93 میلیمتر بارندگی را تجربه کرد که در مقایسه با سال آبی پارسال (70.56) رشد 102.6 درصدی داشت.
بارش ها در استان یزد امسال به 110.8 میلیمتر رسید درحالی که این استان پارسال 46.7 میلیمتر بارندگی داشت که امسال از رشدی 137.3 درصدی برخوردار شده است.
اقتصام*2078*1485

انتهای پیام /*


اقتصاد


شرکت مدیریت منابع آب ایران


میزات بارش در استان ها


کمترین و بیشترین بارش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *