تنظیم بازار کالاهای اساسی در میدان نبرد دیدگاه های اقتصادی

تنظیم بازار کالاهای اساسی در میدان نبرد دیدگاه های اقتصادی

اخبار کشاورزی که در 21 اردیبهشت 1398

برای تنظیم بازار کالاهای اساسی نیازی به استفاده از راه کارهای تک بعدی غربی و شرقی بدون توجه به زیرساخت های موجود و شرایط تحریمی نیست و بهترین راهکار حذف ارز 4200 تومانی و اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی است.

– ، به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی و جهت دهی به آن ها، وابسته به انتخاب سبک الگوهای اقتصادی است.

یک الگوی اقتصادی به عنوان نقشه ی راه اجرای برنامه ها در دستیابی به اهداف عمل می کند.

این الگو تبیین کننده ی روش دولت در تحقق کمی و کیفی متغیرها و شاخص های خرد و کلان اقتصاد است.

به بیان دیگر دولت ها با توجه به ویژگی های الگوی اقتصادی مورد استفاده ی خود به اجرای سیاست های حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده، و مسائل پیرامون تنظیم بازار می پردازند.

الگوی انتخابی دولت ها نه تنها در به کارگیری و اجرای سیاست های اقتصادی، که در تعیین ساختارهای اجرایی و مناسبات بین دستگاه های دولتی نیز به ایفای نقش می پردازد.

تناسب ساختار اقتصادی و سیاست های اجرایی امری ضروری است و عدم تناسب ساختار با سیاست ها تحقق اهداف از پیش تعیین شده را با چالش مواجه می سازد.

*دو راهکار پیشنهادی جهانگیری برای تنظیم بازار کالاهای اساسیچند روز قبل، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور کارشناسان و صاحب نظران را به نقد و بررسی شفاف پیرامون س

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *