برداشت نخستین محصول گندم از اراضی پایاب سد خداآفرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.