حجتی: نباید انتظار داشت دامدار محصولش را زیر قیمت تمام شده ارائه کند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.