آگاهی از خطر خشک شدن دریاچه ارومیه چقدر در رفتار کشاورزان اثرگذار است؟

آگاهی از خطر خشک شدن دریاچه ارومیه چقدر در رفتار کشاورزان اثرگذار است؟

اخبار کشاورزی که در 22 تیر 1398

نتایج پژوهش ها نشان می دهد باوجود این که کشاورزان خطر خشک شدن دریاچه ارومیه را درک کرده اند؛ این ادراک منجر به انجام رفتارهای عملی کاهش ریسک در سطح قابل قبول نشده است.

– عکس تزیینی است نتایج پژوهش ها نشان می دهد باوجود این که کشاورزان خطر خشک شدن دریاچه ارومیه را درک کرده اند؛ این ادراک منجر به انجام رفتارهای عملی کاهش ریسک در سطح قابل قبول نشده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، خشکسالی پرهزینه ترین بلای طبیعی به لحاظ کاهش تولیدات کشاورزی و رنج و عذاب روستاییان به شمار می رود.

از جمله معضلات طبیعی که از حدود دو دهه پیش در ایران اتفاق افتاده است خشکسالی دریاچه ارومیه است.

بررسی های کارشناسی مشخص کرده که امروزه اثرات خشکسالی دریاچه ارومیه به صورت سرمازدگی محصولات کشاورزی، تلفات دام های روستاییان، افزایش سرطان دستگاه تنفسی و گوارشی انسان، مشکلات و بیماری های پوستی، کاهش کیفیت خاک و افزایش شوری آن، افت شدید آب سفره های زیرزمینی، تخلیه روستاها و مهاجرت به مناطق شهری و ناهنجاری های اجتماعی بروز یافته است.

در پژوهشی که علی مجنونی توتاخانه و محمد ظاهری انجام داده اند آمده است: درک اهمیت خشکسالی توسط روستاییان و تنظیم رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در راستای کاهش ریسک خشکسالی به عنوان یکی از راهکارهای جدید و موفق در کاهش اثرات زیان بار خشکسالی تلقی می شود که اصطلاحاً تحت عنوان رفتارهای تجربی روستاییان نام برده می شود.

می توان گفت رفتارهای تجربی روستاییان در برابر کاهش ریسک خشکسالی مجموعه ای از کنش های مربوط به خطرات وقوع خشکسالی در یک طیف وسیع شامل احساسات، تمایلات و آمادگی های خاص، منابع و امکانات مادی و معنوی برای رفتار نسبت به خشکسالی است.

این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تبیینی- علی است.

با روش نمونه گیری نظام مند، از میان 88 روستایی که در فاصله 30 کیلومتری خط ساحلی کرانه شرقی دریاچه قرار داشتند 43 روستا به عنوان سطح نهایی تحلیل انتخاب شدند.

در انتخاب روستاها سعی شد روستاها با ابعاد مختلف جمعیتی، از نظر وضعیت استقرار، دوری و نزدیکی به دریاچه، موقعیت روستا نسبت به منابع آبی و تعداد روستای هر شهرستان مد نظر قرار گیرد تا اصل تصادفی و جامعیت نمونه گیری رعایت شده باشد.

بر اساس نتیجه فرمول کوکران 380 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

در این پژوهش آمده است: 62 درصد افراد را مردان و 38 درصد را زنان تشکیل داده اند.

هم چنین 64.

3 درصد افراد در بخش کشاورزی، 9 درصد در بخش دامداری، 7.

7 درصد خانه دار و بقیه نیز در سایر کارها فعالیت داشتند.

از نظر سطح سواد نیز 6.

4 درصد افراد بی سواد، 12.

5 درصد ابتدایی، 16.

7 درصد راهنمایی، 31 درصد دیپلم، 17.

5 درصد لیسانس و 15.

9 درصد نیز دارای تحصیلات تکمیلی و حوزوی بودند.

محققان در این پژوهش می گویند: میزان آمادگی روستاییان در برابر خشکسالی تحت تأثیر فرآیندها و ویژگی های فردی و اجتماعی است؛ بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل رفتارهای تجربی روستاییان کرانه شرقی دریاچه ارومیه در برابر خطرات خشکسالی انجام شده است.

نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد باوجود ادراک خطر خشکسالی توسط روستاییان، این ادراک منجر به انجام رفتارهای عملی کاهش ریسک در سطح قابل قبول نشده است.

بر اساس نتایج این پژوهش، جدی تلقی نکردن خطر خشکسالی علیرغم ادراک ریسک آن ناشی از عواملی مانند ارجحیت منافع کوتاه مدت، پایین بودن سطح دانش و آگاهی و هم چنین ضعف در برنامه های اجرایی بوده است.

به طور کلی به نظر می رسد سطح آگاهی افراد از میزان خطر و رفتارهای کاهش ریسک در مورد هفت متغیر انتخاب محصول کشاورزی مقاوم به خشکسالی، دانش و مهارت، درآمد، سن، طول مدت اقامت در روستا، شرکت در برنامه های آموزشی، نوسازی و بهسازی کانال های آبیاری مزارع و باغات، تأثیر به سزایی در ایجاد انگیزه در افراد جهت انجام رفتارهای عملی کاهش خطر خشکسالی اعم از انتخاب و کشت محصولات مقاوم به خشکسالی، بهسازی کانال های آبیاری، شرکت در دوره های آموزشی و غیره دارد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد از جمله متغیرهای مهمی که باعث کاهش ادراک ریسک خشکسالی روستاییان می شود تعصبات خوش بینانه، درآمد و مدت زمان اقامت در روستا است که تعصبات خوش بینانه ریشه در مشکلات فرهنگی و تقدیرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر الهی در بین روستاییان دارد.

هم چنین روستاییان با درآمد بالا که عمدتاً منابع درآمدی خود را از کارهای غیر کشاورزی به دست می آورند، به دلیل از دست ندادن مزارع و باغات کمتر ریسک خشکسالی را درک کردند.

در این زمینه می توان گفت که از طریق ارتقای دانش و مهارت عمومی روستاییان می توان نقش عوامل منفی مانند منفعت طلبی، رفع عادت شکننده روستاییان در زمینه خشکسالی و تعصبات کورکورانه آن ها را از بین برد.

در این پژوهش آمده است: با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برای ارتقای رفتار حرفه ای روستاییان به منظور کاهش خطر ریسک خشکسالی، به منظور آموزش و آگاهی بخشی به عنوان یک اصل مسلم توجه شده و همواره دانش و مهارت روستاییان در زمینه هایی چون اصلاح الگوی کشت، راه های صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از محصولات پربازده تقویت شود.

این پژوهش در شماره 33 نهمین دوره فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای منتشر شده است.

انتهای پیام
کلید واژه ها: خشکسالی – دریاچه ارومیه – روستا – روستاییان – روستای – روستایی – دریاچه – رفتار – ارومیه – کاهش – کشاورزان – کشاورزی – روستاها – درصد – انتخاب – اجتماعی – افزایش – تصادفی – دستگاه تنفسی – پرهزینه ترین – طبیعی – نشان – خانه – خانه دار – کاربردی – اقتصادی – مشکلات – مهاجرت – بیماری – مردان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *