پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی

پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی

اخبار کشاورزی که در 30 مرداد 1398

پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی دید کلی : پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات کامل : پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مقدمه : – در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات کامل : پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مقدمه : با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟ انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت : 1- گاو آهن 2- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه 3- زیر شکن 4- دیسک 5- شیار کش آدرس : مشهد 11 کیلومتری جاده قوچان کارگاه محمد زاده تولیدی انواع قطعات در ماه اول سال فروردین ماه: گاو آهن نوع برگردان فروردین 350 قطعه اردیبهشت 400 قطعه خرداد 250 قطعه تیر 300 قطعه مرداد 400 قطعه شهریور 400 قطعه مهر 350 قطعه آبان 200 قطعه آذر 300 قطعه دی 500 قطعه بهمن 400 قطعه اسفند 200 قطعه تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه : فروردین 400 قطعه اردیبهشت 250 قطعه خرداد 500 قطعه تیر 350 قطعه مرداد 300 قطعه شهریور 350 قطعه مهر 200 قطعه آبان 350 قطعه آذر 300 قطعه دی 350 قطعه بهمن 300 قطعه اسفند 450 قطعه تولیدی زیر شکن : فروردین 350 قطعه اردیبهشت 300 قطعه خرداد 200 قطعه تیر 500 قطعه مرداد 400 قطعه شهریور 450 قطعه مهر 200 قطعه آبان 300 قطعه آذر 350 قطعه دی 450 قطعه بهمن 300 قطعه اسفند 250 قطعه نتیجه : از این آماری که گرفته شده نتیجه می گیریم در ماه شهریور بیشترین تولید را داشته است .

و در ماه مهر کمترین تولید را داشته 1250 قطعه که این کارگاه (کارخانه ) این ادوات را به کشورهای پکستانی ، هندوستان ، افغانستان ، ترکیه و خود ایران صادرات می کند .

کلید واژه ها: تولید – آمار – کارگاه – کشاورزی – پروژه – شهریور – صفحه – خرداد – انواع – افغانستان – هندوستان – ماه مهر – صادرات – ایران – قوچان – تصمیم – ترکیه – جاده – زاده – مشهد – محمد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *