پروژه آمار صنعت روستایی

پروژه آمار صنعت روستایی

اخبار کشاورزی که در 30 مرداد 1398

پروژه آمار صنعت روستایی در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات کامل : پروژه آمار صنعت روستایی در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مقدمه: – در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات کامل : پروژه آمار صنعت روستایی در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مقدمه: حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی روستاها و مناطق عشایری از طریق توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع روستایی میسر می باشد.

یکی از مسایلی که جامعه ما امروز با آن روبروست مسئله رابطه افزایش جمعیت با تشدید نیاز به سرمایه گذاری جهت ایجاد فرصت های اشتغال کافی توأم به منظور بهبود سطح زندگی مورد قبول می باشد که بدون آینده نگری و برنامه ریزی دقیق می تواند زمینه ساز یک بحران در آینده تلقی گردد.

تا آنجا که عملکرد گذشته نشان می دهد اقدامی اساسی در این خصوص صورت نگرفته و یا در صورت اقدام بصورت مقطعی و موردی بوده است که نمونه بارز آن شهر تهران می باشد.

گسترش بی رویه شهر تهران ناشی از فقدان سیاست استقرار جمعیت در سطح کشور می باشد که نتایجی چون رشد بی رویه جمعیت، افزایش بیکاری، کاهش سطح زندگی ، آلودگی محیط زیست و دیگر مشکلات اجتماعی را در برداشته است.

بمنظور کاهش شتاب مهاجرت روستاییان به شهرها لازمست قسمتی از فعالیتهای صنعتی که عموماً مواد اولیه آنها از روستاها تأمین می شوند به مناطق روستایی سوق داده شوند.

ایجاد و توسعه صنایع روستایی و گسترش فعالیتهای مواد غیر کشاورزی با توجه به نقشی که در توسعه روستاها دارد بعنوان یکی از راه حل های مناسب بایستی مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

گسترش صنایع روستایی در تحقق اهداف زیر نقش مؤثری را ایفاد خواهد نمود: متنوع ساختن فعالیتهای اقتصادی روستاییان و افزایش درآمد آنها ایجاد فرصت های جدید شغلی در روستاها ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی و اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی کنترل مهاجرتهای بی رویه ساکنین نقاط روستایی به شهرها واقعیت های موجود در کشورهای در حال توسعه بویژه جوامع روستایی حاکی از محدود بودن عوامل کشاورزی از جمله آب، خاک، بالا بودن نرخ جمعیت ، بالا بودن میزان جوانان جویای کار، بیکاریهای فصلی و دایمی در روستاها و عدم انتقال مواهب توسعه و رفاه شهرها بسوی روستا می باشد که این عوامل منجر به مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها گردیده و تبعات و آثار نامطلوبی را برای جوامع روستایی و شهری ایجاد نموده است.

تلاش برای فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور ایجاد و گسترش فعالیتهایی که بتواند بنوعی اشتغال، درآمد، رفع بیکاری فصلی و دایمی و نیز جذب امکانات شهری در روستاها را موجب شوند، میتوانند عواملی مؤثر در کاهش اختلاف و دوگانگی بین شهرها و روستاها باشند.

در همین راستا نواحی صنعتی روستاها با هدف تجمیع صنایع روستایی منطقه یا شهرستان با فراهم نمودن امکانات زیر بنایی از قبیل آب، برق، جاده و در یک مکان باعث ایجاد صرفه جوییهای خارجی شده و با افزایش در آمد و اشتغال در مناطق روستایی موجبات توسعه مناطق روستایی شده و به تعادل جمعیتی شهری و روستایی کشور و نیز بهره برداری بهینه از منابع کمک مؤثری خواهد نمود.

1-2-ضرورت تحقیق: توسعه صنعتی روستایی یکی از اهدافی است که دولت ها در برنامه ریزیهای خود به آن توجه خاصی دارند .

توسعه اقتصادی با سیاست توسعه صنعتی هنگامی عملی می شود که ابتدا پتانسیل ها و امکانات و در حقیقت مزیت نسبی صنایع در نقاط مختلف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این بررسیها تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استقرار صنعت و در نتیجه توسعه صنعتی و اقتصادی صورت گیرد.

هدف از توسعه صنعتی بالا بردن توان صنعتی و در نتیجه افزایش بهره وری تولیدات صنعتی و در نهایت افزایش درآمد و اشتغال می باشد که رسیدن به همه این اهداف مستلزم تحقیقات همه جانبه در زمینه استعدادها و پتانسیل های صنعتی در منطقه می باشد.

علاوه بر این مکان یابی صحیح صنایع با توجه به همه امکانات مادی و انسانی ما را به اهداف مورد نظر رهنمون خواهد ساخت.

در حقیقت با استقرار صحیح نواحی صنعتی روستایی در نواحی مستعد و کارا میتوان از اتلاف منابع جلوگیری نمود.

بنابراین موضوع از هر دو جنبه فوق حائز اهمیت می باشد.

انگیزه انتخاب موضوع: ایجاد و گسترش صنایع در مناطق روستایی کشور و طرح آن بعنوان یک شیوه تولیدی بصورت گسترده و همه جانبه و بعنوان مکمل و پشتیبان کشاورزی و افزایش درآمد شاغلان این بخش و همچنین یک جانشین نیرومند برای جذب نیروهای کار مازاد فعالیتهای بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشورمان یکی از اهداف اساسی ایجاد و توسعه صنایع روستایی است و با توجه به تأثیر عمیقی که این بخش می تواند در ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی کشورمان ایفا نماید برسی نواحی صنعتی و مکان یابی علمی آنها که در حقیقت صنایع روستایی را در خود جای داده اند از اهمیت ویژه برخوردار می باشد.

اهداف تحقیق: هدف اصلی در این تحقیق ارایه الگویی جهت استقرار نواحی صنعتی در منطقه مورد مطالعه جهت استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل های منطقه می باشد.

سایر اهداف عبارتند از: الف) مکان یابی نواحی صنعتی جهت استقرار آنها در نواحی مستعد به منظور افزایش نقش آنها در رشد و توسعه اقتصادی مناطق روستایی ب) شناخت امکانات بالقوه مناطق روستایی برای ایجاد نواحی صنعتی ج) تعیین نقاط ضعف و قوت نواحی صنعتی موجود
کلید واژه ها: روستا – روستایی – روستاها – توسعه – روستاییان – اجتماعی – کشاورزی – اقتصادی – جمعیت – پروژه – صنعت – افزایش – مهاجرت – بیکاری – شهر تهران – آمار – صفحه – کشور – مناطق – توسعه اقتصادی – اشتغال – برنامه – صورت – افزایش درآمد – سرمایه گذاری – افزایش جمعیت – برنامه ریزی – جوامع – آینده – درآمد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *