رکورد تولید برنج در تاریخ زده شد

رکورد تولید برنج در تاریخ زده شد

اخبار کشاورزی که در 24 آذر 1398

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: رکورد تولید برنج در طول تاریخ امسال زده شد.

– عباس کشاورز در نشست خبری با بیان اینکه از جامعه کشاورزی به خصوص کشاورزان و در راس آنها گندم کاران صمیمانه تشکر می کنم، گفت: این قشر تلاش و وایثار بسیاری کردند و ما مدیون آنها هستیم و خواهشم این است که کماکان به امر گندم بپردازند، زیرا گندم برای مصرف کننده و ساختار کشاورزی مهم است.

وی ادامه داد: کشور در سال زراعی گذشته با اتفاقات اقلیمی خاصی مواجه شد و علی رغم خسارتها اما به تولید هم کمک شد به طوری که رشد تولید نزدیک به 5 درصد در 6 ماهه اول سال بود و رکورد تولید برنج در طول تاریخ در امسال زده شد که آن هم بخاطر فراوانی آب مخازن سدها بود.

شعار ما، تقویت جبهه تولید سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید جبهه تولید را هرچه می توانیم، تقویت کنیم، خاطرنشان کرد: شعار من برای آینده کشاورزی کشور، چه باشم یا نباشم، این است که رویکرد ما تقویت جبهه تولید با لحاظ چند رویکرد باشد.

یکی از این رویکردها پایداری است.

هیچ اقدامی که به پایداری لطمه بزند نباید انجام شود.

منابع، درآمد کشاورز و قیمت مناسب عرضه جزو ابعاد پایداری است.

همچنین رویکرد دیگر در این فضا تقویت امنیت غذایی و ترویج توسعه فضای کسب وکار است که باید با توجه به محدودیت آب انجام شود.

آب عامل محدودکننده است وی با تاکید بر اینکه کسی در کشاورزی کشور، فارغ از توجه به مساله آب نظریه پردازی نکند، گفت: آب عامل مهم و محدودکننده است و نباید برای پایداری سرزمین آب را یکجانبه به نفع خودمان ببینیم.

223225
کلید واژه ها: کشاورز – کشاورزی – تولید – وزارت جهاد کشاورزی – تولید برنج – جهاد کشاورزی – رکورد – تاریخ – گندم – سرپرست – برنج – عباس کشاورز – تقویت – وزارت – امسال – مصرف کننده – مخازن سدها – نشست خبری – کشاورزان – شعار – جهاد – جبهه – کشور – فراوانی – ساختار – 6 ماهه – زراعی – نزدیک – آینده – گذشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *