خلر یکی از مهم ترین گیاهان زراعی و علوفه ای دنیا

خلر یکی از مهم ترین گیاهان زراعی و علوفه ای دنیا

اخبار کشاورزی که در 28 اسفند 1398

یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: خلر یکی از مهم ترین گیاهان زراعی و علوفه ای دنیاست.

– ایسنا/لرستان یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: خلر یکی از مهم ترین گیاهان زراعی و علوفه ای دنیاست.

دکتر کریم خادمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: خلر یا سنگینک یکی از مهم تر ین گیاهان زراعی و علوفه ای دنیاست که به علت پروتیین و لایسین بالا گیاهی شناخته شده است.

وی ادامه داد: سنگینک با نام علمی (Sandgol, 1996) متعلق به زیر تیره Lathyrus sativus L و خانواده Leguminosae تیره Papilionaceae پیچک داران است.

او اضافه کرد: خلر به علت دارا بودن ارزش غذایی زیاد به ویژه محتوای پروتیین بالا در دانه و در برگ های بالغ و نیز محتوای لایسین بالا، گیاهی شناخته شده است.

خادمی افزود: این گیاه در مقایسه با شبدر، یونجه، اسپرس و سایر گیاهان علوفه ای ارزش غذایی یکسانی داشته و پروتیین آن ها با توجه به مرحله ای از رشد که برداشت می شوند بین 12 تا 20 درصد متغیر است.

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان خاطرنشان کرد: به جهت اهمیتی که این گیاهان در میان گیاهان علوفه ای از نظر تغذیه دام، کاشت در اراضی کم بازده، مقاومت به سرما و کم آبی و همچنین نقشی که در حاصلخیزی خاک دارند، به صورت چندمنظوره مورد استفاده قرار می گیرند.

وی یادآور شد: از این گیاه یک نوع در ایران برای تهیه دانه و علوفه کشت می شود.

در آمریکا انواع خلر را مخلوط با یولاف برای تهیه علوفه کشت می کنند.

انتهای پیام
کلید واژه ها: مرکز تحقیقات کشاورزی – منابع طبیعی لرستان – گیاه – گیاهان – علوفه – مرکز تحقیقات – مهم ترین – یکی از – منابع طبیعی – زراعی – ارزش غذایی – لرستان – هیئت علمی – دنیا – پروتیین – کشاورزی – تحقیقات – علمی – طبیعی – خادمی – منابع – گیاهی – ارزش – تیره – هیئت – خانواده – گفت وگو – مقایسه – داران – ادامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *