24 هکتار از زمین های بایر محمودآباد به چرخه تولید بازگشت

24 هکتار از زمین های بایر محمودآباد به چرخه تولید بازگشت

اخبار کشاورزی که در 18 فروردین 1399

24 هکتار از زمین های بایر و بلاکشت این شهرستان برای کشت برنج شخم و شیار و به چرخه تولید بازگشت.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری موج مازندران ، این مدیریت در سال 98 حدود 55 هکتار از اراضی بایر این شهرستان را شناسایی و به مالکین آنان کتباً اخطار دادند نسبت به زیرکشت بردن آن اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد تصریح کرد: روش برخورد با این قبیل افراد طبق قانون و از طریق اخطار کتبی به آنان بوده و چنانچه در موعد مقرر و فصل مناسب کشت اقدام به کشت ننمایند، پرونده قضایی تشکیل و نسبت به ابطال سند اولیه اقدام و سند اراضی فوق به نام دولت مصادره خواهد شد.

صادقی بیان داشت: مالکین زمین های بایر توجه داشته باشند بایر گذاشتن اراضی زراعی در حاشیه شهرها و روستاها از مصادیق زمین خواری محسوب شده که این حالت زمینه ساز ایجاد رغبت در سایر بهره برداران برای فروش زمین و ایجاد بنا و تأسیسات و در نهایت خارج شدن زمین از حالت زراعی است.

وی تاکید کرد : مالکین اراضی بایر چنانچه تا 5 سال اینگونه اراضی را به زیر کشت نبرند براساس قانون اراضی زراعی سند مالکیت آنان باطل و به افراد دیگری برای کشت واگذار خواهد شد.

کلید واژه ها: زمین – چرخه تولید – محمودآباد – اقدام – اراضی – هکتار – شهرستان – بازگشت – پرونده قضایی – جهاد کشاورزی – اراضی زراعی – اخطار – تولید – زمین خواری – مدیر – چرخه – مازندران – خبرگزاری – کشت برنج – روستاها – برداران – شناسایی – کشاورزی – مصادره – پرونده – برخورد – مصادیق – مدیریت – قضایی – گزارش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *