بازدید خبرنگاران از طرح‌های عمرانی و کشاورزی خوسف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.