آغاز کشت مکانیزه لوبیا برای نخستین بار در شهرستان بهار

آغاز کشت مکانیزه لوبیا برای نخستین بار در شهرستان بهار

اخبار کشاورزی که در 30 خرداد 1399

عبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: برای اولین بار کشت لوبیا رقم کوشا با طبقه بذری پرورشی ۳ به شکل کاملاً مکانیزه به همراه آبیاری تیپ در سطح ۱۱ هکتار از اراضی شهرستان بهار به وسیله دستگاه لوبیا کار اجرا شد.

اکبری افزود: در کشت مکانیزه بذور به طور یکنواخت جوانه زده و رشد می‌کند و میزان مصرف بذر نیز کاهش می‌یابد.

وی اظهار کرد: با استفاده از سیستم آبیاری تیپ راندمان آبیاری تا ۸۵ درصد افزایش می‌یابد که گام مهمی در افزایش بهره وری آب و استفاده بهینه از آن است.

مدیر جهاد کشاورزی بهار با یادآوری اینکه کشت حبوبات و به ویژه لوبیا برای قرار گرفتن در تناوب زراعی با گندم و سایر محصولات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: رعایت تناوب کشت از عوامل مهم حفظ توانایی‌های خاک و جلوگیری از بروز بسیاری از آفات و بیماری‌های زراعی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.