دانش کشاورزان ایرانی جهانی شد/ غنا و کنیا مقصد جدید ارزآوری

دانش کشاورزان ایرانی جهانی شد/ غنا و کنیا مقصد جدید ارزآوری

اخبار کشاورزی که در 27 مرداد 1399

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: همدان به لحاظ بهره مندی از آب و هوای مناسب و خاک مطلوب استانی مستعد در زمینه کشاورزی است و تولید محصولات با کیفیت با تناژ بالا از ویژگی‌های کشاورزی همدان در چند منطقه از این استان است.

شهرستان بهار یکی از مناطق مستعد کشت سیب زمینی با کیفیت بسیار عالی است تا جایی که شاید بتوان گفت در ایام کشت محصولات کشاورزی وسعت بسیاری از زمین‌های این منطقه به کشت سیب زمینی اختصاص می‌یابد که البته دانش کشاورزان و تبحر آنها در زمینه تولید این محصول را نیز نباید نادیده گرفت.

طی سال‌های اخیر کشاورزان استان همدان دانش کشت محصول با کیفیت را فرا گرفته و شمار مطلعین از چگونگی کشت محصول با کیفیت تا حدی پیش رفته که اکنون بسیاری از کشاورزان همدانی در استان‌های همجوار و حتی استان‌هایی که در همسایگی همدان نیستند ولی زمین و شرایط کشت محصول با کیفیت را دارند مشغول تولید محصولات با کیفیت هستند.

این امتیاز شاید در تولید محصولاتی همچون سیب زمینی یا هندوانه مختص همدان باشد که در این راستا بر آن شدیم تا با منصور رضوانی جلال، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و ابوالقاسم سوزنچی، رئیس خانه کشاورز استان همدان گفت و گویی ترتیب دهیم که در ادامه آنها را می‌خوانید.

کشت فرا استانی سیب زمینی توسط کشاورزان همدانی

منصور رضوانی جلال در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشاورزان همدانی برای پیدا کردن زمین‌های بکر و کاشت صیفی جات به ویژه سیب زمینی به صورت فرامنطقه ای وارد عمل می‌شوند، گفت: عمده این محصولات را سیب زمینی تشکیل می‌دهد اما سایر محصولات نیز به صورت پراکنده و محدود در دیگر نقاط کشور از سوی این کشاورزان کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه این روند به سبب رسیدن به کیفیت بهتر یک محصول صورت می‌گیرد، مطرح کرد: در زمین‌های بکر که تناوب کشت نیز دارند، می‌توان به محصول سیب زمینی با کیفیت تری رسید.

وی در این راستا عنوان کرد: با چنین فرایندی، نه تنها به محصول با کیفیتی می رسیم بلکه دانش و تجربه کشت این محصول نیز به سایر کشاورزان در دیگر مناطق کشور انتقال داده می‌شود.

رضوانی جلال دستاورد چنین روندی را برای استان همدان مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: با چنین فرایندی شاهد هستیم که استان همدان در این زمینه به تأمین کننده بذر در کشور تبدیل شده و ماشین آلات کشاورزی در زمینه کشت سیب زمینی نیز از استان همدان تأمین می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در بخش پایانی این گفت و گو با بیان اینکه چنین روندی ارزش افزوده بالایی را برای همدان به دنبال دارد، مطرح کرد: محصولاتی که به صورت فرااستانی توسط کشاورزان همدانی کشت می‌شوند، موجب شده تا استان همدان در زمینه بذر و ماشین آلات و تولید آن محصولات در کشور، مطرح و به نوعی برند شود.

انتقال دانش و تجربه کشت محصولات صیفی توسط کشاورزان همدانی به دیگر مناطق رئیس خانه کشاورز استان همدان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشاورزان همدانی برای کشت محصولاتی چون سیب زمینی و هندوانه به استان‌های دیگر می‌روند، گفت: کشاورزانی که آشنایی لازم به فرایند تولید محصولات صیفی را دارند می‌دانند که همه این محصولات نیازمند زمین‌های بکر هستند.

ابوالقاسم سوزنچی با بیان اینکه کشت صیفی جات به عمق بیشتری از زمین نیاز دارد، عنوان کرد: به عنوان نمونه برای کشت محصول سیب زمینی، کشاورزان شهرستان بهار همدان برای پیدا کردن زمین‌های بکر به استان‌های دیگر می‌رفتند که این موضوع از سالیان گذشته نیز وجود داشته است.

وی در این رابطه به کشت محصولات صیفی توسط کشاورزان همدانی در محدوده قیدار زنجان اشاره کرد و افزود: این منطقه آب مناسبی برای کشاورزی دارد و حتی بسیاری از کشاورزان همدانی در این منطقه زمین‌های کشاورزی خریده‌اند.

سوزنچی با بیان اینکه این کشاورزان با خود دانش و تجربه کشت یک محصول با کیفیت را نیز به استان‌های دیگر می‌بردند که هم چنان نیز این روند ادامه دارد، عنوان کرد: از آنجا که در جیرفت می‌توان در دو نوبت کشت سیب زمینی داشت، کشاورزان همدانی برای کشت این محصول به جیرفت، اهواز، دزفول و کرمان هم رفته‌اند.

کشت محصولات کشاورزی توسط کشاورزان همدانی در عراق و آذربایجان

رئیس خانه کشاورز استان همدان از کشت محصولات کشاورزی توسط کشاورزان همدانی در کشور عراق و شهر باکو در آذربایجان سخن گفت و اضافه کرد: کشاورزان همدانی در این کشورها زمین‌های کشاورزی اجاره کرده‌اند و به کشت محصولات کشاورزی می‌پردازند.

وی با بیان اینکه برای کشت محصولات کشاورزی همدان در کشور غنا و کنیا نیز مطالعاتی انجام شده است، عنوان کرد: بیشتر این محصولات شامل سیب زمینی همدان است.

سوزنچی در بیان علت اینکه چرا کشت به چند محصول خاص محدود شده و محصول با کیفیت دیگری مثل سیر همدان در دیگر استان‌ها یا کشورها توسط کشاورزان همدانی کشت نمی‌شود، گفت: برای کشت یک محصول مرغوب نیاز به خاک مناسب است و بدین سان، کشت محصول با کیفیت سیر همدان تنها در خاک همدان میسر بوده و کشت این محصول را در دیگر استان‌ها و کشورها از سوی کشاورزان همدانی نداریم.

دانش کشت محصولات صیفی به ویژه سیب زمینی و هندوانه همدان به استان‌ها و کشورهای دیگر انتقال یافته است رئیس خانه کشاورز استان همدان در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: با همین کشت محصولات در مناطق دیگر، دانش کشت محصولات صیفی به ویژه سیب زمینی و هندوانه همدان به استان‌ها و کشورهای دیگر انتقال داده شده است.

وی با بیان این موضوع عنوان کرد: به راستی، کشاورزان شهرستان بهار همدان بر گردن کشاورزی ایران حق دارند چراکه با همین جابه جایی ها برای کشت محصولات، دانش کشت و عمل آوری یک محصول با کیفیت را به دیگر مناطق کشور نیز انتقال داده‌اند.

سوزنچی با اشاره به اینکه زمانی که می‌شنویم در همدان بالغ بر ۹۵۰ هزار تن سیب زمینی برداشت شده است، این محصولات تنها مختص به زمین‌های کشاورزی استان همدان نیست، عنوان کرد: همدان در زمینه محصول سیب زمینی، بار انداز شده و علاوه بر سیب زمینی‌هایی که در داخل استان همدان کشت شده است، سیب زمینی‌هایی که توسط کشاورزان همدانی در دیگر استان‌ها نیز به عمل آمده است، در همدان جمع بندی می‌شود.

وی با بیان اینکه حال می‌توان شاهد سورت بندی، بسته بندی و فرآوری سیب زمینی در همدان بود، عنوان کرد: باید از این ظرفیت به نحوی استفاده کرد که آورده این فرآیند برای همدان، رسیدن به صنایع تبدیلی و تکمیلی باشد اما متأسفانه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

همیشه اول فکر تولید و راه اندازی هستیم و بعد به بازار فکر می‌کنیم در حالی که باید اول بازار را دید و بر مبنای آن تولید کرد رئیس خانه کشاورز استان همدان در تشریح این مشکلات عنوان کرد: ما همیشه اول فکر تولید و راه اندازی هستیم و بعد به بازار فکر می‌کنیم در حالی که باید اول بازار را دید و بر مبنای آن تولید کرد؛ چنان که شاهدیم، رقبای ما در کشورهای پیشرفته در حال تحقیق هستند تا با توجه به بازارهای هدفشان محصولات کشاورزی خود را بکارند.

وی با تاکید بر اینکه در کشت یک محصول، تجربه و آشنایی با ظرافت‌های کشت لازم است، گفت: با چنین روندی است که می‌توان یک محصول با کیفیت و بازار پسند خلق کرد بدین ترتیب، اگر یک استان بخواهد در کشت یک محصول وارد کار شود، نیازمند همین دانش و تجربه‌ها است که البته در کشت محصولات صیفی به ویژه سیب زمینی و هندوانه، کشاورزان همدانی این دانش و تجربه و البته ظرافت‌های کار را به دیگر استان‌ها و برخی از کشورها برده‌اند.

سوزنچی با اشاره به اینکه همدان، به عنوان خاستگاه تولید زعفران و ابریشم مطرح بوده است، گفت: علت اینکه این وضعیت ادامه نیافته این بوده که به مرور زمان کارخانه‌ها و کارگاه‌هایمان در این زمینه از بین رفته و دانش لازم در این زمینه را نداشتیم.

رئیس خانه کشاورز استان همدان در بخش پایانی صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه دانش تولید زعفران و ابریشم را در همدان داشتیم اما ظرافت‌های کاری در این زمینه به مرور زمان فراموش شده بود، اضافه کرد: همین ظرافت‌های کاری است که با تجربیات کشت و تولید به دست می‌آید و یک محصول را با کیفیت و بازار پسند می‌سازد یعنی موضوعی که توسط کشاورزان همدانی در دیگر مناطق کشور و یا سایر کشورها در حال انتقال است و نیاز است تا از این ظرفیت، استفاده کنیم به نوعی که با توجه به بازار و زمینه‌های صادراتی در زمینه کشت محصولات وارد کار شویم و در نهایت، از بارانداز بودن این محصولات در همدان نیز با وارد کردن آنها به چرخه تبدیل و فرآوری، ارزش آفرینی کنیم.

طبق آنچه عنوان شد همدان به لحاظ بهره مندی از کشاورزان خبره حرف برای گفتن دارد تا جایی که دانش کشت محصول با کیفیت را فراتر از مرزها نیز برده و رفته رفته این موفقیت در حال گسترش است اما آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد اینکه با انجام اقداماتی زمینه را برای ارزش آفرینی تولیدات مهیا کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *