اهداف پیوند زدن درختان میوه را بدانیم

اهداف پیوند زدن درختان میوه را بدانیم

اخبار کشاورزی که در 7 اسفند 1399

یک کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: درختان میوه بعد از سال ها و گاهاً در سال های اولیه دچار مشکلاتی می شوند که می توان آن ها را با پیوند زدن برطرف کرد.

– ایسنا/لرستان یک کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: درختان میوه بعد از سال ها و گاهاً در سال های اولیه دچار مشکلاتی می شوند که می توان آن ها را با پیوند زدن برطرف کرد.

منیر اسدزاده در گفت وگو با ایسنا در رابطه با اهداف مهم در پیوند زدن درختان میوه، اظهار کرد: در گیاهانی که نمی توان آن ها را به طریق قلمه، خوابانیدن و تقسیم ریشه ازدیاد کرد برای حفظ صفات ظاهری و باطنی یعنی ژنتیکی کوپیوند از پیوند استفاده می کند به عبارت دیگر پیوند کردن تغییری در خواص ظاهری و یا باطنی پیوندک ایجاد نمی کند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف پیوند جوان سازی درختان است، عنوان کرد: درختانی که اندام های هوایی آن ها از بین رفته و یا فرسوده شده اند ولی دارای قابلیت های بسیاری هستند را می توان به وسیله پیوند جوان کرد.

اسدزاده بیان کرد: درختانی که ریشه های آن ها به علل مختلف مانند کم بودن مقدار ریشه یا قادر نبودن به جذب شیره خام به اندازه کافی، قادر به استفاده کامل از مواد غذایی نیستند، با پیوند کردن شاخه ریشه دارای به تنه آن ها می توان به جذب مواد غذایی در آن ها کمک کرد.

این کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان تأکید کرد: عمل پیوند برای برخی از گیاهان که به بعضی از مناطق و خاک ها سازگار نیستند و رشد محدودی دارند لازم است، مانند درخت بادام که در اراضی مرطوب نمی توانند رشد و نمو کنند، بنابراین آن را بر روی پایه دیگری که سازگاری فنی و تجاری دارد پیوند می زنند، مانند پیوند بادام روی گوجه و یا رازقی را که در خاک های آهکی نمو ندارد در این صورت آن را روی یاس معمولی که قادربه رشد و نمو در خاک آهکی است پیوند می کنند.

وی عنوان کرد: در زمستان بعضی از جانوران جونده مانند خرگوش پوست درختان را می جوند و با این عمل باعث خشک شدن درخت می شوند بنابراین می توان درخت را با عمل پیوند از مرگ حتمی نجات داد.

اسدزاده افزود: در درختانی که روی ریشه خود ضعیف و یا زیادتر از حد معمول و لازم قوی می شوند باغبان با پیوند زدن این نوع درختان روی پایه مناسب دیگر قدرت و یا ضعف قسمت هوایی درخت مورد عمل را بنابر میل خود تغییر می دهد.

این کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان عنوان کرد: برای بعضی از درختان که دو پایه هستند، مانند پسته، که پایه نر و ماده از یکدیگر مجزا بوده و در روی دو درخت جدا قرار داردند، به نحوی که اگر تمام درختان پسته در باغی به تنهایی از درخت نر یا ماده تشکیل شده باشند آن باغ هیچگاه بهره نخواهد داد، برای رفع این نقص می توان با پیوند یک شاخه یا جوانه نر روی پایه ماده، هر ساله مقدار گرده کافی برای بارورکردن گل های ماده به وجود آورد تا بهره برداری و باردهی مرتب و منظم شود.

وی افزود: درختان تکثیر شده از روش جنسی برای رسیدن به دوره بلوغ، زمان نسبتاً طولانی لازم دارند که از 6تا 10 سال متغییر است، ولی در درختان پایه بذری پیوند شده زمان باردهی اقتصادی 4 تا 7 سال طول می کشد که تا حدود زیادی زمان انتظار برای باردهی کاهش می یابد.

اسدزاده با اشاره به این که برای بدست آوردن شکل های ویژه ای از رشد، می توان از پیوند استفاده کرد، افزود: برای تولید گل سرخ پا بلند و توت و بید مجنون به فرم های مورد نظر، روی آن رقم مورد نظر را پیوند می زنند، یا کاکتوس ها را برای بدست آوردن شکل های غیر معمول و زیبا روی هم پیوند می زنند.

انتهای پیام
کلید واژه ها: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی – پیوند – درختان – منابع طبیعی لرستان – مرکز تحقیقات – منابع طبیعی – لرستان – میوه – کارشناس – کشاورزی – تحقیقات – توان – طبیعی – منابع – آموزش – ایسنا – دچار – شوند – استفاده – گفت وگو – ژنتیکی – یکی از – اندام – هوایی – ادامه – رابطه – خواص – سازی – دیگر – جوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *