ما شاهد وقوع انقلاب روغن های گیاهی هستیم| سویا اهمیت فزاینده برای آینده کشاورزی جهان دارد

ما شاهد وقوع انقلاب روغن های گیاهی هستیم| سویا اهمیت فزاینده برای آینده کشاورزی جهان دارد

اخبار کشاورزی که در 12 اسفند 1399

پروفسور فالکن درباره بازار جهانی روغن های گیاهی معتقد است که در این ارتباط اطلاعات و دانش اندکی وجود دارد و در کتاب خود تلاش داشته تا تحقیق جامعی را در این ارتباط انجام دهد.

– ما شاهد وقوع انقلاب روغن های گیاهی هستیم سویا اهمیت فزاینده برای آینده کشاورزی جهان دارد” پروفسور فالکن درباره بازار جهانی روغن های گیاهی معتقد است که در این ارتباط اطلاعات و دانش اندکی وجود دارد و در کتاب خود تلاش داشته تا تحقیق جامعی را در این ارتباط انجام دهد.

؛ گروه بین الملل: پروفسور والتر فالکن ، استاد دانشگاه استنفورد و دانشگاه هاروارد به تازگی کتابی را همراه با جمعی از همکاران خود تحت عنوان انقلاب محصولات روغنی گرمسیری: غذا، علوفه، سوخت و جنگل ها به رشته تحریر درآورده است.

این کتاب عوامل مختلف عرضه و تقاضا در گسترش بسیار سریع روغن های گیاهی را در مناطق استوایی مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.

در این کتاب تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی افزایش استفاده از روغن های گیاهی با منشا استوایی مورد بررسی قرار گرفته و نویسندگان همچنین چشم انداز گفتگویی را با پروفسور فالکن داشته ایم تا نظرات او درباره اهمیت کتاب جدیدش با توجه به سهم قابل توجه روغن های گیاهی در بازارهای تجاری را جویا شویم.

پروفسور فالکن همچنین معاون مرکز امنیت غذایی و محیط زیست، مدیر سابق موسسه مطالعات بین المللی فریمن اسپوگلی و استاد سیاست و اقتصاد بین المللی کشاورزی در دانشگاه استنفورد نیز به شمار می رود و مشروح گفتگو با وی در ادامه آمده است.

*سوال و بحث اصلی در کتاب شما درباره چیست؟ روغن های گیاهی تا کنون خیلی زیاد مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته اند، بویژه محصولاتی که از مناطق استوایی تولید شده اند.

یک دلیل عمده در ارتباط با این وضعیت این است که منابع روغن های گیاهی بسیار متعدد و مختلف هستند و به راحتی این منابع قابل جایگزین شدن بجای دیگری هستند.

امید و انتظار ما این بود که با تمرکز بر دو محصول روغن گیاهی شامل روغن نخل پالم و روغن دانه های سویا در دو کشور برزیل و اندونزی بتوانیم ابعاد مختلف پویایی این بازارها بویژه طی 20 سال گذشته در مناطق استوایی را بدست آوریم.

*فرضیه شما در کتاب چیست و بر چه مباحثی به صورت عمده متمرکز شده اید؟ هدف اصلی ما در این کتاب تبیین و توضیح تحولات عمده در هر دو بخش عرضه و تقاضا برای روغن های پالم و سویا است.

هدف ما همچین طرح ریزی و تحقیق درباره جاها و بازارهایی است که این محصولات طی 25 سال آتی در آن ها حضور خواهند داشت.

این واقعیت که روغن پالم از درختی با عمر 30 ساله بدست می آید و در مقابل روغن سویا طی برداشت محصولات کشاورزی سالانه بدست می آید، یک موضوع مهم و به شدت پپیچیده است.

از طرف دیگر از آن جا که دانه های سویا هم در تولید روغن و هم علوفه برای دام های گوشتی کاربرد دارد، پس ما توجه ویژه ای به این محصول داریم.

*لزوم تهیه و تالیف کتاب شما چه بوده است؟ اطلاعات و دانش اندک و محدودی درباره بازار جهانی روغن های گیاهی وجود دارد و این موضوع بسیار مهم است.

این که چگونه برخی منابع تامین روغن های گیاهی همزمان به عنوان علوفه دام و هم منبع تامین روغن کاربرد دارند و این منابع گیاهی چه واکنشی در برابر عرضه در بازار از خود نشان می دهند و همچنین بازار این محصولات طی 25 سال آتی به کدام سو خواهد رفت، همه این ها مسائل مهمی است که نیازمند توجه است.

*فعال ترین بخش های محصولات کشاورزی طی دهه های اخیر کدام بخش ها بوده است؟ در مورد این که در زیرمجموعه محصولات کشاورزی کدام بخش های فعال تر و مهمتر بوده است، مباحث قابل توجهی وجود دارد.

به نظرم من روغن پالم، تولیدات طیور و ماکیان، پرورش ماهی، میوه ها و سبزیجات مهمترین و فعال ترین بخش های کشاورزی طی چند دهه گذشته به شمار می رود.

*چرا محصولات روغنی مهم است و چرا شما از آن ها با عنوان انقلاب محصولات روغنی یاد کرده اید؟ ما در دهه 1970 و 1980 شاهد انقلاب سبز بودیم که در نتیجه افزایش تولید برنج و گندم رخ داد.

در ارتباط با این انقلاب، کارهای تحقیقی نورمن بورلیگ شناخته شده و معروف است.

به اعتقاد ما، تغییر و تحولاتی که در مناطق استوایی در زمینه تولید سویا در برزیل و روغن پالم بویژه در اندونزی اتفاق افتاده است، قابل مقایسه با همان انقلاب سبز است، اما این تغییرات انقلابی تا کنون خیلی کم درک و بررسی شده است.

این مهمترین دلایلی بود که باعث شد چنین تحقیقی را ما در این کتاب دنبال کرده و انجام دهیم.

کلید واژه ها: روغن های گیاهی – گیاهی – روغن – ارتباط – بازار جهانی – انقلاب – دانش – جهان – کتاب – دانشگاه استنفورد – فالکن – دانشگاه هاروارد – دانشگاه – اطلاعات – کشاورزی – استاد دانشگاه – عرضه و تقاضا – جهانی – اهمیت – بازار – تحقیق – آینده – جامعی – رشته تحریر – تلاش – شاهد – سویا – هاروارد – محصولات – مختلف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *