تعاونی ها و تشکل های کشاورزی در سال جهش تولید پویا شدند

تعاونی ها و تشکل های کشاورزی در سال جهش تولید پویا شدند

اخبار کشاورزی که در 8 فروردین 1400

ایرنا- مدیرکل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در سال جهش تولید برای جبران گذشته و پویایی بیش از پیش شبکه تعاونی ها و تشکل های وزارت جهاد کشاورزی، – تعاونی ها و تشکل های کشاورزی در سال “جهش تولید” پویا شدند” تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در سال “جهش تولید” برای جبران گذشته و پویایی بیش از پیش شبکه تعاونی ها و تشکل های وزارت جهاد کشاورزی، روند نوسازی، به سازی و توانمندسازی آنها انجام شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروز یکشنبه ایرنا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بیژن جهان پناه افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی که با هدف ایجاد، سازماندهی، ساماندهی، کارآمدسازی و توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی و سایر تشکل های مربوطه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور شکل گرفت، هرچند در دو دهه گذشته به دلیل چرخش ساختار جمعیت روستایی و شهری، توسعه عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی در سطح روستاها و روستاییان، تشکیل و توسعه بنگاه های موازی خدمات رسان وظایف تعاون روستایی در سطح روستا ها و بخش کشاورزی و عدم کاربست استراتژی های رقابتی در مواجهه با رقبا و رویکر انفعالی را در پیش گرفته بود، اما در طول سال جهش تولید( 1399) ،اقدامات تحولی گسترده و درعین حال زیر بنایی برای کار آمد سازی شبکه در حوزه ترویج تعاون و تعاون گری به سرانجام رساند.

وی اظهار داشت: در حوزه توانمندسازی و توسعه مهارت های فنی و حرفه ای، ارکان و اعضای شبکه با توجه به استناد بند 2 ماده 15 و بندهای یک، 2، سه، ماده 132 قانون شرکت های تعاونی و همچنین بند یک تا هفت ماده سه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این مهم از وظایف اصلی سازمان محسوب می شود، باز مهندسی ساختار و طراحی شبکه جدید از طریق اجرای مواد 60 و 61 قانون شرکت ها، در طول یک سال گذشته با بازمهندسی و بهسازی فرآیندهای فوق ، محتوای و سرفصل های دوره های آموزشی شبکه با رویکرد توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، کار آفرینی ارائه و با پیگیری اجرایی 46 هزارنفر روز آموزشی برای شبکه تعاون برگزار شد.

مدیرکل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در طول یک سال گذشته برای نهادسازی و سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران، متناسب با سیاست ها و برنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های تخصص برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولات استراتژیک، این مهم در دستور کار سازمان قرار گرفت که بر این اساس با تشکیل کار گروه هایی مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدوین اساسنامه های لازم با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استان ها و برنامه ریزی و پیگیری مستمر، سازمان موفق شد بیش از 320 شرکت تعاونی محصولی موضوعی را در استان ها سازماندهی و تشکیل دهد.

جهان پناه تصریح کرد: همچنین در حوزه سامان بخشی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان که در گذشته مغفول مانده بود، به منظور اجرایی کردن این مهم، شیوه نامه طرح تعیین تکلیف (انحلال موجود قانون) تعاونی های غیرفعال تدوین و در هیات مدیره سازمان مورد تصویب و به استان ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر این اساس با واکاوی و بررسی شرکت ها و تعاونی های غیر فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در سال گذشته به عنوان سال پایه تعداد 290 تعاونی غیرفعال مورد بررسی و مراحل تعیین تکلیف و انحلال قانونی آنها به سرانجام رسید.

این مسوول اظهار داشت: برای فعال سازی و برنامه پذیر کردن تعاونی ها و اتحادیه های موجود نیز دستورالعملی تهیه و به استان ها ارسال و ابلاغ شد که در این زمینه در یک سال گذشته تعداد 946 مدیرعامل جدید انتخاب برنامه خود را برای اجرایی کردن بند 27 ماده سه اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، در طول یک سال گذشته با تشکیل کمیته های تخصص متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از 120 شاخص و باز سازی فرم های مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستور العمل جدید ارزشیابی به همه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد (میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیر ساخت، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمند سازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت های تحولی و نوآورانه) مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، طبق فصل بیستم قانون شرکت های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه تعاونی ها از سال 98 قرار شد تعداد 921 تعاونی غیرفعال بخش کشاورزی در مدت سه سال ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

کلید واژه ها: سازمان مرکزی تعاون روستایی – تعاون – وزارت جهاد کشاورزی – تعاون روستایی – کشاورزی – تعاونی ها – روستایی – جهاد کشاورزی – جهش تولید – سازمان – تعاونی – تشکل – تولید – مرکزی – سازی – پویا – توسعه – ایران – ایرنا – وزارت – جهاد – مدیرکل – توانمندسازی – منابع طبیعی – بخش کشاورزی – گذشته – گزارش روز – شبکه – دفتر – یکشنبه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *