سامانه هوشمند توصیه گر کشاورزی طراحی ش

سامانه هوشمند توصیه گر کشاورزی طراحی ش

اخبار کشاورزی که در 17 فروردین 1400

سامانه هوشمند بومی در اختیار کشاورزان قرار گرفت تا به رصد بهینه زمین های کشاورزی کمک کند.

– :به نقل از معاونت علمی و فناوری، سامانه هوشمند توصیه گر کشاورزی مبتنی بر فناوری های مکان محور توسط محققان کشور طراحی شده که با پردازش اتوماتیک تصاویر ماهواره ای سنجش از دور سنتینل 2 اتحادیه اروپا و با زیرساخت محاسباتی قوی خود، نقشه هایی را برای مزارع طراحی می کند که کشاورزان برای تمامی زمین ها، مخصوصاً مزارع بزرگ تر از 5 هکتار می توانند به جای سرکشی دوره ای زمین، به محدوده های تعیین شده در این نقشه ها مراجعه و نسبت به رفع مشکلات مزرعه اقدام کنند.

به گفته منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این سامانه، امکان ترکیب با سایر داده های برداشت اطلاعات مانند حسگرهای زمینی مثل سنجده های دما، رطوبت خاک و هوا را نیز فراهم کرده است.

این یکپارچگی می تواند به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری سامانه های نظارت بر مزارع کمک کند.

وی افزود: این نقشه ها شامل نقشه های تراکم و سلامت گیاهان، محتوای آبی، تنش تغذیه ای (عدم توازن دریافت کود ازته و سایر مواد مغذی) و مانند آنها است.

این نقشه ها هر شش روز یکبار و پس از گذر ماهواره از آن محدوده، در دسترس کاربران قرار می گیرد.

منطقی همچنین بیان کرد: از ویژگی های این سامانه، امکان ارائه خدمات در لایه های مختلف مانند تصویر خام، تصویر پردازش شده، نقشه های توصیه ای و مانند آن ها است که سایر شرکت های خدماتی در حوزه کشاورزی می توانند با دریافت اطلاعات این سامانه به صورت اجاره نرم افزاری از این زیرساخت استفاده کنند.

کلید واژه ها: سامانه هوشمند – فناوری – سامانه – معاونت علمی – کشاورزی – هوشمند – تصاویر ماهواره ای – کشاورزان – زمین – طراحی – زمین های کشاورزی – اتحادیه اروپا – معاونت – منوچهر منطقی – توسعه فناوری – محققان کشور – توصیه – مزارع – سنجش از دور – رفع مشکلات – رطوبت خاک – نقشه – مکان – حمل و نقل – علمی – اتوماتیک – اتحادیه – اطلاعات – ماهواره – زیرساخت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *